"Als iedereen hetzelfde denkt, denkt er niemand"

Walter Lippman Amerikaans auteur (1889 - 1974)

Leveranciersontwikkeling

De relatie met uw leverancier is erg belangrijk. Een substantieel deel van uw kennis en innovatie komt immers uit uw leveranciersmarkt. Het goed faciliteren en structueren van deze kennis is een belangrijke taak voor inkopende organisaties. Leveranciersontwikkeling biedt u inzicht in de waarde die uw leveranciers met deze kennis kunnen toevoegen en helpt u om het maximale uit de relatie te halen.

De Toyota 4P management principes vormen de basis voor leveranciers ontwikkeling. Een managementbenadering van echt samenwerken om de 'verborgen waarde' van uw keten te leren zien en te verzilveren. Respect voor elkaar, elkaar uitdagen tot meer presteren en elkaar helpen te ontwikkelen zijn hierbij de speerpunten.

Covalis heeft het Ketensamenwerking Ontwikkel Model (KOM-model) ontwikkeld. Daarmee helpt het organisaties om de volwassenheid van hun 'ketengericht werken' te bepalen.

Wilt u werk maken van leveranciersontwikkeling of wilt u een diagnose van het KOM model neem dan gerust contact met ons op.

 Naar: cursus leveranciersontwikkeling