Covalis

Contractmanagement

Elk bedrijf heeft leveranciers en ontvangt er (meestal) een factuur van. Aan deze facturering ging een inkoopdeal vooraf, die werd vastgelegd in een contract. Een contract is een document waarin de wederzijdse verplichtingen tussen de partijen staan beschreven. Contractmanagement begint dus al bij de vorming van het contract en dat gebeurt in het inkooptraject. Daar wordt de basis voor goed contractmanagement gelegd.  

Contractbeheer is het beheren van de verplichtingen, contracten en termijnafspraken. Contractmanagement gaat verder dan alleen het beheren en behelst ook alles om het organisatorisch binnen een organisatie in te richten. 

Als er goed wordt ingekocht ontstaat er waarde. Het kan zijn dat we meer voor minder krijgen, het kan onze concurrentiepositie verbeteren of we gaan het slimmer doen. Waarde (klant-, bedrijfs of mens) kan dus op vele manieren gecreëerd worden. 

Het inkoopproces heeft het doel om meer waarde uit de leveranciersmarkt te halen. Contractmanagement gaat er in eerste instantie van uit om het 'waarde' verlies te voorkomen. Risico management en een goed stakeholder management zijn daarbij essentieel. Daarenboven is het belangrijk om contracten zodanig te regisseren dat er groei ontstaat. Dat kan onder meer door anders te contracten bijvoorbeeld door prestatie-, resultaat- of waarde-contract af te sluiten. Of door de regie in contractmanagement te richten op leveranciersontwikkeling of nauwer in de keten samen te werken. 

Naar training: Contractmanagement in 1-dag

Deze kennis delen?