Covalis

Ketenmanagement

Hoe werkt ketenmanagement? En waarom is het belangrijk en wat is de essentie er van? 

Ketenmanagement komt uit de logistieke en maakindustrie, waarbij in de logistieke keten grondstoffen verwerkt werden tot een eindproduct. Deze keten is waarneembaar door de weg van de goederen te volgen. Uit deze industrie komen dan ook de slogans ‘Van korrel tot borrel’,'van graan tot kraan' of 'van zand tot klant'. Ook dienstverlenende organisaties in de facilitaire en ICT wereld kennen ketens. Meestal niet zo zichtbaar, maar ze zijn er wel.  

Het belang van ketenmanagement is de laatste jaren sterk toegenomen en dat heeft diverse oorzaken. Productleveranciers leveren al lang niet meer alleen producten, maar ontwikkelen zich tot serviceleveranciers. Daarmee beoordeelt de klant ook breder en wordt de voorfinanciering in de keten een thema. Ook door de  globalisering en het complexer worden van ketens ontstaan er meer partijen en meer afhankelijkheden. 

Ketenmanagement betekent dat een organisatie anders over hun ketens moet nadenken. Hierbij gaat het enerzijds over de ketenorganisatie met vragen wat zelf te doen en wat uit te besteden. De trend is dat meer en meer wordt uitbesteed. Daarnaast is belangrijk hoe plan en bestuur ik de keten? Dan gaat het over de gehele ICT besturing en met welke personele organisatie ga ik de keten managen. 

Alles met het doel om als ketentotaal meer te realiseren dan wat individueel als ketenspeler haalbaar is. Immers perfecte ketens presteren het beste en zijn altijd beter dan welke concurrent (of concurrerende keten) dan ook.

Deze kennis delen?