Covalis

Het businessmodel van een ketenproject is een beschrijving van de manier waarop de ketenpartners met hun activiteiten waarde creëren. Door middel van het Business Model Canvas wordt het conceptdenken bij alle partners gestimuleerd.

Covalis hanteert het Business Model Canvas+ (van Alexander Osterwalder) en dat is zowel toepasbaar op het ketenproject als geheel, als op de ketenpartners afzonderlijk. De concrete invulling van de bouwstenen van het canvas model is een iteratief proces wat samen met de ketenpartners wordt doorlopen. Het biedt inzicht in de opbouw van de keten en de impact van de gemaakte keuzes op de kosten- en opbrengstenstructuur van het ketenproject. Daarbinnen vallen natuurlijk ook de maatschappelijke kosten en opbrengsten. 

Met het BMC+ model wordt het hele plaatje belicht zodat eventuele lancunes zichtbaar worden. En bovenal inspireert het model tot wellicht een andere manier om het aanbod op de markt te brengen.

Deze kennis delen?