Covalis

Waarom leveranciersmanagement? 

Wat is het en wat is de essentie er van? Hoe er mee om te gaan en hoe het binnen onze keten en/of organisatie te implementeren?

Veel kennis en innovatie komt van leveranciers. Voor waarde-creatie naar uw klanten toe zijn uw leveranciers dus erg belangrijk. Het is de uitdaging om de juiste expert uit de leveranciersmarkt te halen en/of uw bestaande leveranciers te ontwikkelen in de richting waar uw keten om vraagt.

Strategisch leveranciersmanagement

Als inkopende organisatie heeft u de mogelijkheid om te werken aan de contract- en/of aan de relatiekwaliteit met uw leverancier. Een steeds groter gedeelte van het succes van uw project hangt samen met de relatiekwaliteit met uw leverancier. 

In de commerciele relatie tussen opdrachtgevers en leveranciers spelen een aantal zaken die deze relatie onder druk zetten, te weten:

  • Inkopende organisaties willen zo min mogelijk betalen en leveranciers willen zo veel mogelijk verdienen, wat nog wel eens leidt tot conflict of interest;
  • De leverancier belooft de behoefte van de klant in te vullen, zonder er 100% zeker van te zijn dat dit ook daadwerkelijk kan;
  • Opdrachtgevers proberen alle risico's bij leveranciers neer te leggen en ook vice versa;
  • Zodra een opdracht eenmaal binnen is, neemt de scherpte bij leveranciers af.

Kortom, het eigen belang preveleert nog wel eens boven dat van de ander. 'Afgeven op elkaar' kost in de praktijk meer dan 'samenwerken aan een aangepast plan'. De kneep zit hem dus in het managen van deze relaties.

Leveranciersmanagement of leveranciersontwikkeling is ook het herkennen wat leveranciers in hun genen hebben en hoe u ze kunt ontwikkelen tot een volwassen ketenpartners. De Toyota 4P management principes vormen de basis voor leveranciers ontwikkeling. Een managementbenadering van echt samenwerken om de 'verborgen waarde' van uw keten in steeds betere resultaten om te zetten. Respect voor elkaar, elkaar uitdagen en helpen tot meer zijn hierbij de speerpunten.

Het structureren en faciliteren van leveranciersontwikkeling wordt een steeds belangrijke taak voor inkopende organisaties. Ook leveranciers zien nut en noodzaak van de wederkerigheid in feedback. Het vormt een bron van innovatie. Immers leveranciersontwikkeling zet anderen aan het denken, zodat men in beweging komt.

Naar: Leveranciersmanagement training

Deze kennis delen?