Covalis

Leveranciersalliantie

Uw keten streeft naar voortdurende verbetering van het ketenproces door oog te hebben voor de klantwens en het slim inzetten van middelen. De praktijk leert echter dat er grenzen zijn aan deze procesverbeteringen en dat anders denken nodig is.

Door het opzetten van een leveranciersalliantie wordt het  bestaande inkoop-verkoop denken op scherp gezet en ontstaan nieuwe business kansen door uw krachten (middelen en potentie aan innovatie) te bundelen met anderen.

Een leveranciersalliantie is in de volgende vormen mogelijk:

Procesgericht samenwerken

Bij procesgericht samenwerken staat verbetering van de keten of het proces centraal. De samenwerking richt zich op het zo goed mogelijk uitwisselen en inzetten van mensen, productiemiddelen, informatie en diensten. De inkoop- en verkooprelatie blijft hiërarchisch en herkenbaar.

Functioneel samenwerken

Functioneel samenwerken gaat een stap verder en daarbij wordt (het management) van een bedrijfsfunctie in zijn geheel door een leveranciers alliantie overgenomen. Proces integratie en kwaliteit van de output staan centraal. Doelstellingen ontstaan vanuit een ketenbrede benadering en een goed belegd opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.

Kennisdelend samenwerken

Bij kennisdelend samenwerken staat een open informatie uitwisseling centraal . Partijen versterken elkaar op belangrijke issues versterken en zijn hierbij niet exclusief aan elkaar verbonden.

Innovatief samenwerken

Bij innovatief samenwerken worden kennis, informatie en competenties samengebracht om zo slimmer, beter en goedkoper dan afzonderlijk te kunnen ontwikkelen. Co-creatie en ruimtescheppend denken zijn essentieel.

Bent u ook geïnteresseerd om naast kostenverbetering ook de grenzen te zoeken van het sneller en beter introduceren van producten dan de concurrent? Neem dan gerust contact op met ons op. Wij helpen u graag op weg om deze voorsprong te zoeken.

Deze kennis delen?