Covalis

Wat is Organizational Behavior Management (OBM)?

Organizational Behavior Management of kortweg OBM is een methodiek om het gewenste gedrag uit jouw mensen te halen. Door als manager je stijl van aansturen te verbeteren, beïnvloed je het gedrag van mensen, zodat ze beter gaan presteren.

Uit wetenschappelijk onderzoek (Dr. B.F. Skinner) blijkt:

  • dat managers voornamelijk bezig zijn met prikkels die zouden moeten aanzetten tot gewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan instructies, contracten, leidraden en beloftes. Alleen hebben deze 'antecedenten' maar een beperkt effect op het werkelijke gedrag van mensen.
  • dat gedrag van mensen pas echt wordt beïnvloed door de aansturing die op het gewenst gedrag volgt; de zogenaamde ‘consequentie’. Managers zijn zich dat eigenlijk maar weinig bewust!;
  • dat managers in het algemeen vooral de nadruk leggen op ongewenst gedrag en/of wat niet goed ging. En daarmee verandert er weinig bij de ander! En als we belonen, doen we dat vooral materieel, terwijl sociale beloningen veel effectiever zijn.

Dus besteden we onze managementtijd wel zinvol en hoe effectief is ons gedrag als manager?

Hoe effectief is onze managementstijl van aansturen?

Zouden we niet meer oog moeten hebben voor hoe gedragsbeïnvloeding werkt. Goede gewoonten van effectieve gedragsbeïnvloeding zijn:

•            Minder gebruik van antecedenten, meer focus op consequenties;

•            Meer focus op belonen dan straffen, dwingen en negeren;

•            Meer sociale beloning van gedrag dan materiele beloning van resultaat.

OBM gedragsmanagement

OBM gaat over gedragsmanagement en helpt managers om hun stijl van aansturen te verbeteren. Een stijl van belonen waarmee je aantoonbare prestatieverbeteringen bereikt. Door op een gestructureerde wijze bij medewerkers het gewenst gedrag te stimuleren en constructief met ongewenst gedrag om te gaan. Toepasbaar voor managers bij het aansturen van hun medewerkers, maar ook zeer geschikt voor ketenregisseurs en andere (inkoop) opdrachtgevers.  

Waarom is OBM zo effectief?

OBM is zo effectief omdat de aanpak zo verrassend eenvoudig is. Omdat prestaties meetbaar worden gemaakt zijn OBM-trajecten vaak veel effectiever dan verandertrajecten en/of bedrijfstrainingen.

Managers leren snel hoe het werkt en passen het direct toe. Ze krijgen dus ook zelf meteen de beloning van hun nieuwe managementgedrag te zien. Leren daarmee ook direct het effect van hun eigen aansturing waar te nemen. Een betere en snellere feedback krijg je nergens én dat werkt in de praktijk!

Naar: Weten hoe het werkt? Of naar: Waarom het met OBM wel verbetert?  

Naar: (https://en.wikipedia.org/wiki/...)         

Naar: Ontwikkelgang ketensamenwerking          


Deze kennis delen?