Covalis

Organizational Behavior Management (OBM)

Organizational Behavior Management of kortweg OBM is een methodiek om gedragsverandering in organisaties echt te verbeteren door het aansturen van managers, regisseurs of adviseurs effectiever te maken. Deze aanpak haalt het beste uit mensen, dus ook uit uw ketensamenwerking.

Uit wetenschappelijk onderzoek (Dr. B.F. Skinner) blijkt:

 • dat managers het merendeel van hun tijd besteden aan zaken die aan het gewenste gedrag vooraf gaan of het gedrag uitlokken. Denk bijvoorbeeld aan instructies, contracten, leidraden en beloftes. Deze 'antecedenten' of ‘activatoren’ hebben maar een beperkt effect op het toekomstig gewenst gedrag van mensen.
 • dat gedrag van mensen pas echt wordt beïnvloed door de zaken die op het gewenst gedrag volgen; de zogenaamde ‘consequenties’ of het ‘gevolg’. De manier waarop deze 'onthaal' gebeurt bepaalt sterk of het gewenste gedrag zich blijft herhalen.
 • In het algemeen leggen managers vooral nadruk op ongewenst gedrag en/of wat niet goed ging. En schieten vaak door naar dreigen en straffen. Daarmee negeren ze het gedrag wat wel goed ging en blijft de prestatie- of gedragsverbetering uit.

Even een voorbeeld….

Zolang er autosnelwegen zijn is te hard rijden een fenomeen. Als maatschappij hebben we het nog steeds niet begrepen hoe het gedrag van mensen werkt. We zijn verbaasd dat het vermelden van de snelheidslimiet niet werkt. Dus plaatsen we nóg meer borden. Om tenslotte op elk hectometerpaaltje een minibordje te plaatsen. Kortom, als we op de toer blijven van nog meer antecedenten gaat het gewenste gedrag er niet komen!

Het is beter om te werken aan de consequentie. Feedback op de snelweg die luidt: “zojuist hield je je prima aan de snelheid” of een groene smiley werkt effectiever dan “U rijdt te hard”. Als de overheid iedereen bij een of meerdere groene smileys zou belonen met een korting op zijn eerstvolgende wegenbelasting zou iedereen zich netjes aan de snelheid houden.

Dus besteden we onze managementtijd wel zinvol en hoe effectief is ons gedrag als manager?  

Er zijn vier mogelijkheden voor de manager om gewenst gedrag en herhaling ervan daadwerkelijk te beïnvloeden. Namelijk twee waardoor (toekomstig) gedrag toeneemt, en twee waardoor gedrag afneemt:

 • Consequenties die gedrag verhogen
  • Belonen (krijg wat ik wil)
  • Dwingen (vermijd wat ik niet wil)
 • Consequenties die gedrag verminderen
  • Straffen (krijg wat ik niet wil)
  • Negeren (krijg niet wat ik wil).

Belonen is de meest krachtige consequentie en waardoor mensen uit eigen beweging in actie komen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat deze beloning het gewenste effect geeft indien deze zo snel mogelijk ná het vertoonde gedrag wordt gegeven en er met zekerheid komt. De beste manier om het gewenste gedrag te krijgen is door sociaal te belonen door waarderen en erkennen. Oprechte en welgemeende erkenning ontvangen is nog steeds een zeer krachtige consequentie. Goedkoop en altijd bij de hand..!

Berichten over Organizational Behavior: 

Naar: (https://en.wikipedia.org/wiki/...)         Naar: Blog

Naar: Ontwikkelgang ketensamenwerking          


Deze kennis delen?