Covalis

Waarom het met OBM wel verandert?

Er zijn voldoende voorbeelden van mensen die managementboeken lezen of een training volgen en het daarbij laten. Terwijl ze er wel enthousiast over waren. Jammer, want het is een vorm van verspilling.

De essentie van een boek lezen, een training volgen, een instructie krijgen of een vraag interpreteren is dat het vóóraf gaat aan gewenst gedrag. Het zijn prikkels, antecedenten, om aan te zetten tot dat (nieuwe of andere) gedrag. Maar het is geen garantie dat het ook werkelijk gaat gebeuren. Om iets echt in gang te zetten is het beter  om een ‘stok achter de deur te hebben’. Bijvoorbeeld door vooraf af te spreken “Als je de training gevolgd hebt, gaan we het geleerde in de praktijk brengen”.  

Bij vele projecten of initiatieven is niet duidelijk wat de consequenties zijn. De krachtigste consequentie is belonen en dat leidt vaak tot bevlogenheid van de mens. Je krijgt namelijk, nadat het gedrag vertoond is, iets dat je wilt! Door negatief te belonen, bijvoorbeeld door dwang of straf, neemt gedrag wel degelijk toe. Je doet het omdat het moet! Alleen levert het in de praktijk slechts middelmatigheid op. Dus wil je als manager het echt laten veranderen, wees je dan bewust van consequenties!

OBM werkt! Omdat mensen beloond worden met elk stapje in de goede richting van het einddoel. De focus ligt op wat er goed gaat, hoe klein dat ook is. Dat levert meer op dan de focus te hebben op wat er niet goed gaat. Shapen van het project, de relatie, de prestatie of het gewenste gedrag is het middel om iedere keer het stapje beter te doen. En daarmee verandert het waar je bij staat!

Meer weten over wat OBM is en hoe het werkt? Of neem deel aan de inspiratiemiddagen OBM.

Deze kennis delen?