Covalis
Data 29 november
Duur 1 dag
Locatie Aristo Zalen te Utrecht
Prijs € 498,-
Bovenstaand bedrag is exclusief BTW en inclusief syllabus met handouts, lunches en consumpties. Nu inschrijven Download brochure
Foto 123 Obm Kind Belonen 800 X 300

Kennismaking met OBM

Als manager staat u voor een belangrijke opgave. Voor de realisatie ervan bent u zeer afhankelijk van anderen. U ziet en hoort regelmatig dat de mensen die u aanstuurt iets anders doen dan wat u met ze heeft afgesproken. U voelt dat het beter kan! Het is uw wens om hier meer grip op te krijgen. Zodat er een stimulerende werkomgeving ontstaat die het beste van de mensen naar boven haalt.

Als u meer bereidheid van anderen voor het realiseren van uw zaak wilt ontvangen, dan is OBM (Organizational Behavior Management) echt iets voor u.

Wat is OBM?

OBM is een praktische performance management aanpak voor operationele managers, maar zeker ook voor contract & ketenregisseurs.  Een wetenschappelijk en bewezen methode om groei in gedrag en concrete meetbare prestatieverbetering van (keten)medewerkers te krijgen. Want verandering begint bij de mensen én het verandert pas als de mensen het gewenste gedrag gaan vertonen!

Eenvoudig gezegd is OBM een manier om ervoor te zorgen dat medewerkers doen wat de organisatie verlangt. Op zo’n manier dat mensen  het graag doen.

Programma:

In 1-dag volledig op de hoogte hoe OBM werkt:

  • Wat is OBM en hoe werkt het? 
  • Hoe werkt gedragsmanagement? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?
  • Wat lokt gedrag uit en gaat aan het gedrag van mensen vooraf? Hoe om te gaan met gedrag van mensen nadat het heeft plaatsgevonden?
  • Wat is mijn eigen aansturingsstijl? Hoeveel stuur ik aan de voorkant op gedrag (antecedenten) en hoe handel ik na het gedrag van de mensen (consequenties)?
  • Hoe doorloop je een OBM-traject? De drie belangrijkste onderdelen van de aanpak zijn meten, feedback en positieve bekrachtiging van de beloning.

Alle deelnemers krijgen de mogelijkheid om een eigen case in te brengen. Met deze case gaan we aan de slag zodat tijdens de dag al de eigen kansen in beeld komen.

U gaat in een veilige omgeving experimenteren met uw eigen project en u neemt waar wat het gedrag van uw medewerkers is. Welk effect heeft uw stijl van leidinggeven op hun gedrag. Daarmee bent u in staat om regie te nemen over uw eigen stijl van aansturen. Een eerste stap om uw mensen zover te krijgen dat ze oude gewoonten loslaten en een nieuwe manier van werken accepteren.

Training delen?

Inschrijven

OBM kennismaking

Data 29 november
Duur 1 dag
Locatie Aristo Zalen te Utrecht
Prijs € 498,-
Bovenstaand bedrag is exclusief BTW en inclusief syllabus met handouts, lunches en consumpties.