Covalis
211028 Twence 4 Hot topic
15 juni 2022

Steeds vaker kom je de term regisseur tegen. Van film-, keten-, wijk- tot contractregisseur. Allemaal functies waarbij iets wordt gevormd en het de kunst is om dat goed te regisseren. Maar wat bedoelen we nou met regisseren en wat is daar nou zo anders aan dan gewoon leiding geven? En is regisseren te leren? 

Regisseren, hoe doe je dat? Het is een hele kluif om als contractmanager regie te geven aan jouw contractrelatie. Want medewerkers binnen inkoop-verkoop relaties zijn ook maar mensen. En mensen functioneren nou eenmaal niet altijd optimaal. Als regisseur zit je soms met de handen in het haar. De knop van ‘druk op het resultaat’ is dan snel gevonden. Maar is deze focus op resultaat dan wel zo effectief? En gaat jouw leverancier daarmee harder voor je lopen? Hier wat bemoedigende handreikingen om je beter bewust te worden van wat regisseren is en hoe je je daarin als contractmanager kunt verbeteren.

Regisseren betekenis

Regisseren is de supervisie hebben, de lead of de regie nemen binnen een contractrelatie. Het is een breed werkveld, niet altijd zichtbaar of even makkelijk om in te vullen. Realiseer je dat regisseren nooit zonder obstakels gaat. Je wilt namelijk iets laten presteren, laten maken of veranderen naar een nieuwe situatie die er nog niet was. Bijvoorbeeld een nieuw contract, echte ketensamenwerking of je wilt naar een regie-organisatie en het 'hoe' in detail overlaten aan je leverancier. Je komt dan al snel op nog niet eerder betreden paden. Besef dat partijen dat willen verkennen. Wanhoop niet als het niet meteen lukt en bied ruimte om van de ervaring te leren.

Foto 136 Volwaardig Contractmanager Website4

Meer weten over Masterclass Volwaardig Contractmanager?

Breng jezelf en het contractmanagement ècht naar een hoger plan!

Ja, ik ontvang graag de brochure Masterclass 'Volwaardig Contractmanager'

Vul je naam in en ontvang de brochure

De regieloop

‘Dé manier’ van regie, die bestaat niet! Wel bestaat er een rode draad in het proces van regisseren, bijvoorbeeld binnen het contractmanagementproces. Deze rode draad  wordt ook wel regieloop genoemd. De regieloop kent de volgende (bij elke toets) terugkerende stappen:

Regieloop-besturen.png#asset:13983

  • Evaluatie: Elke prestatie, elke activiteit, elke uitvoeringsperiode wordt na afloop bekeken en gewaardeerd aan de hand van de contractdoelen. In geval van contractmanagement is dat monitoring direct na realisatie in het proces of op contract- of relatieniveau na bijvoorbeeld een tijdsvak. Goed evalueren is moeilijker dan je denkt! Belangrijk bij elke evaluatie is dat je goed doorgrond wat er aan de hand is. Ons brein gaat soms met ons op de loop. Goed om je daarvan bewust te zijn. Check daarom nog eens of je waarneming of je idee wel klopt bijvoorbeeld door het te laten toetsen door een ander.
  • Feedback: dat is de terugkoppeling, de respons op de dingen die de leverancier doet, meestal in een persoonlijk gesprek. Het is voor de contractmanager een belangrijk stuk gereedschap om de leverancier in de richting van de ‘meewerkstand' te krijgen. Alleen vinden contractmanagers deze reflectie nog niet zo makkelijk. Ze weten eigenlijk niet zo goed hoe en wanneer ze het moeten toepassen en zijn bang voor de afbreuk van de relatie. Daardoor wordt het (te) vaak achterwege gelaten.
  • Besturen (aan- & bijsturen): het in ontwikkeling brengen van de leverancier en krijgen wat je wilt! Bijvoorbeeld door op een juiste wijze aan te spreken, te motiveren, te leren en te borgen dat het beter wordt. Contractmanagers hebben vaak het gevoel om met je rug tegen de muur te staan. Ze willen graag de regie pakken, maar weten nog niet zo goed hoe ze dat moeten doen. Bovendien wil men de relatie goed houden en voorkomen dat het uit de hand loopt.

Door bewust en gestructureerd met deze regieloop aan de slag te gaan valt regisseren ook voor jou te leren! De Masterclass Volwaardig Contractmanager voorziet in deze behoefte. Contractmanagers en leveranciersmanagers leren daar in hun eigen tijd, tempo en met hun eigen persoonlijke praktijkcase hoe de regie hebben werkt?

Artikel delen?