Covalis

Ketenmanagement

Wat is ketenmanagement en hoe werkt het? Waarom is het belangrijk en wat is de essentie er van? En wat is het verschil met ketenregie?

Ketenmanagement, ook wel (supply en/of demand) chain-management genoemd, komt uit de logistiek en maakindustrie, waarbij in de logistieke keten grondstoffen verwerkt werden tot een eindproduct. Deze keten is waarneembaar door de weg van de goederen te volgen. Uit deze industrie komen dan ook de slogans ‘Van korrel tot borrel’,'van graan tot kraan' of 'van zand tot klant'. Ketenmanagement is dan ook de kunst om het product op een zo'n effectieve wijze - meestal vanuit het oogpunt van de consument bezien - naar de klant te brengen. 

Het belang van ketenmanagement en ketensamenwerking is de laatste jaren sterk toegenomen en dat heeft diverse oorzaken. Productleveranciers leveren al lang niet meer alleen producten, maar ontwikkelen zich tot serviceleveranciers. Daarmee beoordeelt de klant de dienstverlening ook breder en wordt de voorfinanciering in de keten een thema. Ook door de  globalisering en het complexer worden van ketens ontstaan er meer partijen en meer afhankelijkheden. 

Ketenregie 

Ketenmanagement wordt in de praktijk ook wel ketenregie genoemd. Waarbij ketenregie veel betrekking heeft op het beheren van de keten, terwijl ketenmanagement als doel heeft om de verschillende schakels zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Ketenmanagement in de publieke sector

Ook dienstverlenende organisaties in de facilitaire en ICT wereld kennen ketens. Meestal niet zo zichtbaar, maar ze zijn er wel.  Daarnaast heeft ook de publieke sector het denken in ketens en ketenmanagement omarmd. 

Ketenmanagement betekent dat een organisatie anders over hun ketens moet nadenken. Hierbij gaat het enerzijds over de ketenorganisatie met vragen wat zelf te doen en wat uit te besteden. De trend is dat meer en meer wordt uitbesteed. Daarnaast is belangrijk hoe plan en bestuur ik de keten? Dan gaat het over de gehele ICT besturing en met welke personele organisatie ga ik de keten managen. 

Alles met het doel om als ketentotaal meer te realiseren dan wat individueel als ketenspeler haalbaar is. Immers perfecte ketens presteren het beste en zijn altijd beter dan welke concurrent (of concurrerende keten) dan ook.

Wat is een ketenmanager?

Dan blijft de vraag wie de keten gaat managen of regisseren? En wat doet deze persoon dan? En wie kan dat het beste doen? Ketenregie is het goed afstemmen van vraag en aanbod. Regie op het proces van dienstverlening naar de klant tot en met het invullen van deze behoefte door leveranciers en/of de eigen serviceorganisatie. En dat geschiedt meestal vanuit de (klant)business organisatie die dicht bij de klant gepositioneerd is. Het is voor de ketenregisseur de uitdaging om de brug te slaan tussen wat de vraag is van de klant en het aanbod wat steeds vaker vanuit de leveranciersmarkt komt.


Deze kennis delen?