Covalis

Ketenregisseur 

Een ketenregisseur is binnen zijn keten de persoon die de supervisie voert over het eind-resultaat van een ketensamenwerking. Wat de filmregisseur is voor het totaalresultaat van een film en een dirigent (de Maestro) als artistiek leider van een orkest, zo is de ketenregisseur volledig gericht op de harmonie en de outcome van een keten. Het is de opgave van de ketenregisseur om samenwerking binnen de keten te bevorderen en te vertrouwen op de expertise en ervaring van de ketenpartners. Met het doel om samen meer te bereiken dan een ketenpartner individueel zou kunnen.  

Ketenmanager of ketenregisseur opleiding

Omdat steeds meer organisaties de kracht van ketensamenwerking ontdekken, komen ook vaker de functies van ketenregisseur of ketenmanager voor. Een ketenmanager werkt vanuit een operationele verantwoordelijkheid voor de keten en een ketenregisseur stuurt meer op vorming en het uitdragen van de doelen vanuit een ketenonderdeel. Bijzondere functies in een nieuw vakgebied, terwijl er nog nauwelijks opleidingen in deze behoefte voorzien. Om daar goed op in te spelen wordt in de ketenregisseur training naast inhoudelijke ontwikkeling van kennis over ketensamenwerking ook veel aandacht geschonken aan de persoonlijke vaardigheden van de ketenregisseur en/of ketenmanager.

Ketenvaardigheden | leiderschap van de ketenregisseur

Traditioneel hebben wij vanuit ons werk een interne focus ontwikkeld, gericht op de eigen functie, expertise of eigen organisatie. Ketensamenwerking vraagt omgekeerd juist om vanuit een externe focus te denken en dan voornamelijk vanuit het belang van de klant. Ketenregisseurs staan dan ook voor de opgave om dit andere denkkader te omarmen, uit te dragen en de gezamenlijke 'koek' groter te maken. Want bij een groter algemeen resultaat wordt meer waarde gecreerd, wordt de 'koek' groter en valt er meer onderling te verdelen. Om dat in goede banen te leiden vraagt het vak van ketenregisseur om specifieke leiderschapsvaardigheden. En die zijn gelukkig te leren! 

De rol van de ketenregisseur?

Een keten wordt aangevoerd door een ketenregisseur of ketenmanager. En wat doet deze persoon dan? Wat is zijn rol? 

Het managen of regisseren van de keten is het goed afstemmen van vraag en aanbod. Goede ketenregisseurs hebben oog voor de verschillen en overeenkomsten van de organisatie-culturen. Zij ontwikkelen methoden om risico’s, kosten en opbrengsten in ketens objectief in kaart te brengen en onafhankelijk te delen. Een grote opgave van de ketenregisseur is dus om harmonie in het ketendoel en synergie in de samenwerking te krijgen. Want je kunt deze rol alleen goed vervullen als anderen de ketenregisseur ook als leider accepteren. Daarbij hebben ketenregisseurs oog voor het effect van een detail op het totaal, zonder op de stoel van de expert te gaan zitten. Dat betekent het kunnen waarderen van de deskundigheid van iedere ketenspeler en vertrouwen op zijn/haar ervaring en expertise. De ketenregisseur zet dus in op een optimale benutting van de ketenpartners. 

Hoe word ik ketenregisseur?

Het succes van ketensamenwerking wordt sterk bepaald door de kwaliteit van de ketenregisseur. Voor veel bedrijven reden om het vak van ketenregisseur verder te ontwikkelen.  Wil ook jij geholpen worden bij je vraag: Hoe word ik ketenregisseur? Download dan gratis onderstaande whitepaper

De ketenregiseur is de Maestro

Meer weten over hoe ik ketenregisseur word?

Wat heb ik nodig om de Maestro van mijn keten te worden?

Ja, ik ontvang graag: 'Hoe word ik ketenregisseur?'

Vul u naam in en ontvang de whitepaper?

Deze kennis delen?