Covalis

Wat is een ketenregisseur?

Een ketenregisseur is binnen zijn keten de persoon die de supervisie voert over het resultaat van een keten(samenwerking). Wat de filmregisseur is voor het totaalresultaat van een film en een dirigent als artistiek leider van een orkest, zo is de ketenregisseur volledig gericht op de harmonie en de outcome van een keten. Net zoals in een film of in een orkest heeft de regisseur vele specialismen om zich heen. Zijn/haar opgave is om te vertrouwen op de expertise en ervaring van deze specialisten of (keten)partners en ze hun eigen verantwoordelijkheid te geven.  

Definitie ketenregie of ketenregisseur

Een grote opgave van de ketenregisseur is dus om harmonie in het ketendoel en synergie in de samenwerking te krijgen door optimale benutting van ieders expertise. Waardoor het resultaat van het ketentotaal groter wordt dan ieder voor zou zou kunnen realiseren. Optimale ketensamenwerking levert dus voor iedereen binnen de keten voordelen op en opzichte van een traditionele samenwerking.

Ketenregisseur zorg, ICT, bouw en/of industrie

Daar waar waardecreatie is, daar zijn ketens. En ketens worden aangevoerd door ketenregisseurs. Zij zijn vaak dicht bij de eindklant/consument gepositioneerd omdat vanuit daar het beste de vraag en aanbod van de keten kan worden bestuurd. In bepaalde gevallen zijn eindklanten in staat om via IT-systemen de regie over ketens op een geautomatiseerde wijze aan te sturen. Ketenregisseurs vindt je in de zorg, binnen de ICT, de bouw industrie en/of overheden zoals gemeenten, waterschappen en woningcorporaties.

Hoe word ik een ketenregisseur?

Steeds meer organisaties ontdekken de kracht van ketensamenwerking. Daarmee komt ook steeds vaker de functie van ketenregisseur voor, terwijl er nog nauwelijks opleidingen in deze behoefte voorzien. Covalis helpt (potentiele) regisseurs verder aan de hand van het model van de ontwikkelgang ketensamenwerking of met de training ketenregisseur. Geinteresseerd? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder.   

Deze kennis delen?