Covalis

Wat is een ketenregisseur?

Een ketenregisseur is binnen zijn keten de persoon die de supervisie voert over het resultaat van een keten(samenwerking). Wat de filmregisseur is voor het totaalresultaat van een film en een dirigent (de Maestro) als artistiek leider van een orkest, zo is de ketenregisseur volledig gericht op de harmonie en de outcome van een keten. Het is de opgave van de ketenregisseur om samenwerking binnen de keten te bevorderen en te vertrouwen op de expertise en ervaring van de (keten)partners. Ketenregisseurs halen het maximale uit menselijk kapitaal, waarmee samen meer bereikt wordt dan de som der delen.

Ketenregisseur zorg, ICT, bouw en/of industrie

Daar waar waardecreatie is, daar zijn ketens. En ketens worden aangevoerd door ketenregisseurs. Zij zijn vaak dicht bij de eindklant/consument gepositioneerd omdat vanuit daar het beste de vraag en aanbod van de keten kan worden bestuurd. In bepaalde gevallen zijn eindklanten in staat om via IT-systemen de regie over ketens op een geautomatiseerde wijze aan te sturen. Ketenregisseurs vindt je in de zorg, binnen de ICT, de bouw industrie en/of overheden zoals gemeenten, waterschappen en woningcorporaties.

Definitie ketenregie of ketenregisseur

Een grote opgave van de ketenregisseur is dus om harmonie in het ketendoel en synergie in de samenwerking te krijgen. De ketenregisseur zit in op een juiste benutting van ieders expertise. Waardoor het resultaat van het ketentotaal groter wordt dan ieder voor zich zou kunnen realiseren. Optimale ketensamenwerking levert dus voor iedereen binnen de keten voordelen op en opzichte van een traditionele samenwerking.

Hoe word ik ketenregisseur?

Steeds meer organisaties ontdekken de kracht van ketensamenwerking. Daarmee komt ook steeds vaker de functie van ketenregisseur voor, terwijl er nog nauwelijks opleidingen in deze behoefte voorzien. Wil ook jij geholpen worden bij je vraag: Hoe word ik ketenregisseur? Download dan gratis onderstaande whitepaper

De ketenregiseur is de Maestro

Meer weten over hoe ik ketenregisseur word?

Wat heb ik nodig om de Maestro van mijn keten te worden?

Ja, ik ontvang graag: 'Hoe word ik ketenregisseur?'

Vul u naam in en ontvang de whitepaper?

Deze kennis delen?