Covalis

Wat is duurzaam inkopen?

De principes van Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) vormen het uitgangspunt van duurzaam inkopen. Waarbij het zaak is om deze principes optimaal te integreren binnen de inkoopfunctie van jouw bedrijf. Specificaties, marktkeuzes en verbintenissen zijn dan verenigbaar met de normen voor de bescherming van het milieu en de samenleving.  

Waar let je op bij duurzaam inkopen?

Duurzaam inkopen is hot en we stoppen daar veel energie in! Vele toolsets worden in de markt aangeboden, met het doel om tot een duurzame en circulaire opdracht te komen. We vertrouwen erop dat de leverancier met een goede opdracht levert wat is overeengekomen. Of de leverancier ook de prestatie daadwerkelijk levert is vooraf nooit met 100% zekerheid vast te stellen. Wel weten we dat de kwaliteit van de uitgevraagde specificatie daarbij zeer bepalend is, maar niet de enige factor voor succes. Ook de gedragingen van de leverancier èn die van onszelf als opdrachtgever zijn essentieel...! 

Het opstellen van een duurzame specificatie is belangrijk en het vertrekpunt, de gamechanger in elke duurzame en circulaire ontwikkeling. Alle reden om daar veel aandacht aan te geven. Echter daarmee alleen is de klus nog niet geklaard. Want een specificatie is pas effectief als leveranciers zich daar bij betrokken voelen, ze daar de voordelen van inzien en ze daar naar handelen. Vaak wringt daar de schoen. Materiedeskundigen benaderen het specificeren doorgaans vanuit de inhoud, de materie en/of de (ideologische) opdracht die zij vervult willen zien. Zonder zich goed in te leven wat dit voor de leverancier betekent. Met als gevolg dat vele initiatieven het predicaat 'papieren tijger' krijgen of vol met 'greenwashing' zitten.  

Wat valt er onder duurzaam en circulair contractmanagement?

De scope van duurzaam en circulair contract- & leveranciersmanagement is dus meer dan duurzaam inkopen alleen...!

Met de inkoop wordt het contract gevormd en daarmee ook de basis voor duurzaam circulair contractmanagement. Vaak wordt dit door bedrijven uitgevoerd door een appendix voor duurzaamheid aan de reguliere contracten te voegen en het proces van contractmanagement idem dito te doorlopen. En daar is in principe niks mis mee. Alleen het toetsen of ook daadwerkelijk daarmee de duurzaamheidsinspanning wordt geleverd is vaak voor organisaties te hoog gegrepen. Dat vraagt vaak om specialistische kennis om dat te meten enerzijds en het in de juiste richting besturen anderzijds. 

Duurzame leveranciers

Leveranciers zijn er te kust en te keur. Maar wat maakt nu een duurzame leverancier? Om deze vraag te beantwoorden moet je eerst bedenken welke duurzame thema's voor jouw bedrijf belangrijk zijn. En op basis daarvan stel je specificaties op, kies je een leverancier en identificeer je bij voorkeur de gehele toeleveringsketen. Dat betekent dat je geen 'black box' leveranciersbenadering toepast maar dat je weet hoe leveranciers ook hun keten aansturen en/of deze leveranciers dan ook maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Wat is duurzaam leveranciersmanagement?

Indien leveranciers een rol krijgen in het ontwerp van de specificatie voelen zij zich meer betrokken en worden zij meer op hun expertise aangesproken. Voorkom daarom vrijblijvendheid door stok-achter-de-deur-afspraken te maken. Bedenk als leveranciersmanager welke prikkels leveranciers blijvend in de meewerkstand houden. Hun mede-eigenaarschap is belangrijk, het maakt handhaving van de contractprestaties uiteindelijk een stuk makkelijker en het bepaalt het gemeenschappelijk succes.

Inspiratiesessie: Boost duurzaamheid in jouw leveranciers samenwerking

Wil ook jij meer weten over de initiatieven die jouw als contractprofessional gaan raken? En hoe je dat in jouw leveranciersrelatie een boost kunt geven? Neem dan ook deel aan de Inspiratiessessie: 'Boost duurzaamheid in je leveranciers samenwerking'

Deze kennis delen?