Covalis

Meer dan duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen is hot en we stoppen daar veel energie in! Met het doel om tot een duurzame en circulaire opdracht te komen. We vertrouwen erop dat de leverancier daarmee levert wat is overeengekomen. Of de leverancier ook de prestatie daadwerkelijk levert is nooit vooraf met 100% zekerheid vast te stellen. Wel weten we dat de kwaliteit van de uitgevraagde specificatie daarbij zeer bepalend is. Maar zéér zeker ook de gedragingen van de leverancier èn die van onszelf als opdrachtgever...! En daarmee hebben we meteen de scope van duurzaam en circulair contract- & leveranciersmanagement te pakken! Dat is dus meer dan duurzaam inkopen...!

Kwaliteit van de uitgevraagde specificatie

Het opstellen van een duurzame specificatie is belangrijk en het vertrekpunt, de gamechanger in elke duurzame en circulaire ontwikkeling. Alle reden om daar veel aandacht aan te geven. Echter daarmee alleen is de klus nog niet geklaard. Want een specificatie is pas effectief als leveranciers zich daar bij betrokken voelen, ze daar de voordelen van inzien en ze daar naar handelen. En daar wringt vaak de schoen. Materiedeskundigen benaderen het specificeren vaak vanuit de inhoud, de materie en/of de (idealogische) opdracht die zij vervult willen zien. Zonder zich goed in te leven wat dit voor de leverancier betekent. Met als gevolg dat vele initiatieven het predikaat 'papieren tijger' krijgen.  

Indien leveranciers een rol krijgen in het ontwerp van de specificatie voelen zij zich meer betrokken en worden zij meer op hun expertise aangesproken. Voorkom daarom vrijblijvendheid door stok-achter-de-deur-afspraken te maken en bedenk welke prikkels leveranciers blijvend in de meewerkstand houden. Hun mede-eigenaarschap is belangrijk, het maakt handhaving van de contractprestaties uiteindelijk een stuk makkelijker en het bepaalt het gemeenschappelijk succes.

Deze kennis delen?