Covalis

Een uniforme invulling voor uw behoefte aan kennisontwikkeling bestaat niet. Vaak betreft het de ontwikkeling voor een individu en soms speelt de behoefte wat breder in de organisatie, bijvoorbeeld bij keten- en contractmanagement. Daarnaast kan er behoefte zijn om mensen uit hun comfort-zone en referentie denken te halen, door ze bewust in een groep met ‘vreemden’ te plaatsen.

Klanten stellen ons wel eens de vraag wat de beste manier van kennisontwikkeling is. Deelnemen aan een open inschrijving training of een in-huis training? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Wel kunnen wij u een aantal overwegingen geven:

1. Het waarom?

Het klinkt als een open deur dat doelstellingen belangrijk zijn. Stel uzelf de vraag waarom u kennisontwikkeling wilt. Is dat voor het individu alleen of zou het wenselijk zijn om het in een bredere context te ontwikkelen. En maak daarna het plan wat u wilt bereiken. Immers een doel zonder plan is enkel een wens.

2. Kosten

Indien kosten een van de belangrijkste criteria is om een training te volgen dan kunt u het beste iets online boeken. Stel u dan zeker niet de vraag wat er na de training veranderd is of gaat veranderen en/of hoe u verder moet.

3. Focus

Bij een in-huis training is het altijd mogelijk om een voorbeeld uit de eigen praktijk in te brengen en daarmee aan de slag te gaan. Als een onderwerp over de grenzen van afdelingen gaat is een in-huis training waarmee de resultaten al tijdens de training zichtbaar worden aan te bevelen.

Het voordeel van een training met ‘gelijkgestemden’ is dat men zich begrepen voelt. Echter de kans is aanwezig dat men vanuit ‘de gebaande paden’ blijft redeneren.

4. Teambuilding

Teambuilding kan spelen binnen een team, maar ook binnen een samenwerkingsverband. Multidisciplinaire trainingen zorgen in principe voor meer aanspraak op het inlevingsvermogen van de deelnemers. En dat brengt partijen dichter bij elkaar en verruimd de context van denken.

5. Aantal deelnemers

Indien meer dan 4 medewerkers van een organisatie/keten behoefte hebben aan kennisontwikkeling van een onderwerp loont het zeker om te denken aan een in-huis training.

6. Eigenaarschap

Mensen willen en kunnen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. De deelnemers aan een training moeten het nut en noodzaak van de kennisontwikkeling inzien. Als dat niet het geval is, is het belangrijk om daar eerst aan te werken.

Deze kennis delen?