Covalis

Waarom ketensamenwerking in de bouw?

Innovatie is voor bouw- en infrabedrijven van levensbelang. Alleen zo kunnen zij het beste antwoord blijven bieden op de vraag van opdrachtgevers en maatschappij. Ketensamenwerking in de bouw staat dan ook voor op hun netvlies. Het betekent slimmer samenwerken met het doel om verbetering van het proces, het product en/of de maatschappelijke waarde voor klanten te realiseren. Ketenpartners staan niet langer tegenover elkaar, maar werken vanuit hun eigen expertise aan een gezamenlijk doel. Het levert voor ketenpartners meer winst op dan zij individueel kunnen behalen, zodat uiteindelijk iedereen in de keten wint!  

Wat maakt de bouw nou zo anders?

Wat kenmerkt nu de bouw- en infra en wat is daar nu zo anders aan? In de eerste plaats is de bouw vaak projectgedreven, waarbij het gebouwde product kenmerkend verschillend is van producten van industriele- en/of dienstsectoren. De standaardisatie, repetitie en uitwisselbaarheid liggen bij gebouwde objecten gemiddeld lager. Door de informele cultuur, de enorme focus op projectgedreven werken en de scheiding tussen ontwerp en productie is er minder aandacht (geweest) voor procesgericht werken. 

Bouwbedrijven zijn bovenmatig capaciteitsgedreven, improvisatiegericht en ambachtelijk ontwikkeld. Ze zijn ingesteld op 'aankoop op ontwikkeling/ontwerp' en minder op 'make-to-order' of 'assemble-to-order'. Dat wordt duidelijk zichtbaar op bouwplaatsen, die veel opslagruimte vragen, waar veel wordt verspaand en de containers vol liggen met afval. We gaan hier even verder op in door de bouw te vergelijken met de productie van automobielen.

Meet tweemaal, zaag eenmaal

Bij de assemblage van een auto komt elk auto-onderdeel, op het juiste moment bij de productielijn aan en is direct klaar voor assemblage. Dat betekent dat er veel 'voorwerk' aan het product, de inkoop en logistiek is gedaan. Dat uit zich doordat er twee keer wordt gemeten en slechts een keer gezaagd. Meten geschiedt op de ontwerptafel én bij het eenmalig zagen in de fabriek. Dus geconditioneerd, maatvast en in-een-keer-goed ver weg van de assemblage. Bij bouwprojecten worden producten op de bouwplaats aangeleverd en vindt bij de uitvoering meermalig meten en zagen plaats. Er wordt daarmee veel van het vakmanschap van de bouwbedrijven gevraagd en gaat vaak gepaard met hoge faal- en reparatiekosten van dien.

Van reductie faalkosten tot maatschappelijke innovatie

Steeds meer bedrijven realiseren zich dat er meer rendement te behalen is door de faalkosten sterk te reduceren. Ketensamenwerking gaat dus ook over verbeteren en het wegnemen van verspilling. Kan het telkens met minder fouten, kan het telkens sneller en tegen lagere integrale kosten en kan het telkens slimmer door gezamenlijk te innoveren? Maar ketensamenwerking gaat ook over innovatie van het product en/of de maatschappelijk waarde voor de eindklant. Anders denken dan je voorheen gewoon was te doen geeft ruimte en inzicht in nieuwe mogelijkheden. En bemerk je als bouwonderneming dat het steeds moeilijker wordt om je in de huidige conjunctuur staande te houden, schakel dan een specialist in die je helpt om de mogelijkheden van ketensamenwerking in de bouw verder te ontwikkelen. 

Leiderschap

Procesoptimalisatie, productvernieuwing en maatschappelijke innovatie zijn natuurlijk essentieel voor een goede ketensamenwerking. Alleen dat kan niet zonder een goede cultuur van samenwerking en dat vraagt om leiderschap. Zonder leiderschap komt de samenwerking in de keten niet tot bloei en vindt er geen regie van waardeontwikkeling plaats. Ketens hebben dus leiders nodig die initiatief nemen en de voorwaarde scheppen voor anderen om te excelleren. Een nog niet zo makkelijk vak, maar wel erg interessant. Zeker als je in de bouw- of infra werkt waar in de regel nog veel ruimte voor ontwikkeling is.

De ketenregiseur is de Maestro

Meer weten over leiderschap in jouw bouwketen?

Download dan de whitepaper 'Hoe word ik ketenregisseur?'

Ja, ik ontvang graag het whitepaper 'Hoe word ik ketenregisseur?'!

Vul je naam in en ontvang het whitepaper!

Deze kennis delen?