Covalis

Wat is Contractmanagement? en waarom Contractmanagement?

Elke organisatie koopt in met het doel om waarde aan het bedrijf toe te voegen en sluit daarvoor contracten af met haar leveranciers. Met contractmanagement wil je realiseren wat je hebt ingekocht en de kansen benutten die leveranciers jouw organisatie bieden.

Contractmanagement helpt jouw bedrijf (nog) beter te worden door meer grip te hebben op kosten, risico’s en uit leverancierscontracten te halen wat er in zit. Er zijn ook organisaties die met contractmanagement meer transparantie en rechtmatigheid willen bereiken.

Contractmanagement training 

Om contract management echt op de kaart te krijgen en mensen te helpen bij het ontwikkelen van kennis en inzicht is training belangrijk. Daarmee wordt inzicht verkregen in het speelveld en de context waarbinnen contracten lopen. Welke stakeholders zijn er en wat zijn hun belangen bij het contract. Onze training contractmanagement is erop gericht om mensen het zelf te laten doen, want dan leren ze het meest. In een workshopachtige setting bouwen de mensen zelf aan hun kennis en laten we leren-en-werken hand in hand gaan. Ongeacht het nu om klassikaal, online, open of om een incompany training gaat.

Meer weten over de training regie in contractmanagement?

In 3-dagen volledig inzicht in het speelveld waarbinnen jouw contracten lopen

Ja, ik ontvang graag de brochure training regie in contractmanagement

vul je naam in en ontvang de brochure

Contractmanagement definitie

Met contractmanagement wil je realiseren wat je hebt ingekocht en de kansen gebruiken die leveranciers jouw organisatie bieden. Contractmanagement helpt jouw bedrijf om over de duur van een contract de kosten en risico's te beheersen, slagvaardig te zijn en leveranciers optimaal te laten functioneren.

Verschil beheren van contracten en contractmanagement

Onder het beheren van contracten valt het vastleggen, beschikbaar stellen en up-to-date houden van de verplichtingen, contracten en termijnafspraken met leveranciers, zodat goed naleven van het contract mogelijk wordt en de waarde van het contract behouden blijft. Het is het fundament om grip te hebben op de afspraken en bij het ontbreken ervan wordt contractmanagement lastig. Contractmanagement gaat verder dan alleen het beheren en behelst ook alles om het organisatorisch binnen een organisatie inhoud en vorm te geven inclusief het gedrag van de mensen. 

Inkoop en contractmanagement

Contract management begint al bij het inkoopproces, wat een zoektocht is naar het vinden van de juiste waarde en het doel van het contract. Een contract is dus het resultaat van het inkoopproces en in dit document staan de wederzijdse verplichtingen tussen de partijen beschreven. Op het moment van het tekenen van het contract gaat meestal de verantwoordelijkheid van het contract over van inkoop naar de contractmanager en/of lijnverantwoordelijke. Daarom zorgen deze contractverantwoordelijken al tijdens het inkoopproces voor de juiste afspraken en handvatten om het contract blijvend te kunnen managen. Goed samenspel tussen inkoop en contractmanagement met een goede overdracht van het ‘estafette-stokje’ is daarom essentieel.

Steeds meer bedrijven kennen de functie van contract manager, met als belangrijkste taak het realiseren van de contractdoelen. Dat betekent concreet toezien op naleving van de contractafspraken, contractprestaties evalueren, feedback geven en ontwikkelingen initieren. De contract manager rapporteert dan ook aan de contracteigenaar, die meestal verantwoordelijk is voor het budget. 

Het opzetten en inrichten van doelmatig contractmanagement 

Organisaties willen het contractmanagement op een doelmatige wijze inrichten met een optimale inzet van middelen. Deze middelen bestaan uit een aantal instrumenten en een set van afspraken. Contractmanagement implementatie betekent vaak anders gaan werken dan we altijd al deden. En dat kan weerstand oproepen. Het is daarom van belang om de mensen te betrekken bij het vorm en inhoud geven van contractmanagement. 

Mensen leren het beste door te doen. Daarom kiezen vele klanten voor onze workshop-achtige aanpak. Waarbij de mensen zelf bouwen aan hun kennis, de doelen, een product, een projectplan of het uit de weg werken van een probleem. Met als gevolg dat leren-ontwerpen-en-werken hand in hand gaan. Goed voor de samenwerking, het gebruik van het creatief vermogen van de groep en vooral het draagvlak voor het contractmanagement plan.

Foto 307 Hoe Richt Ik Cm In

Meer weten over contractmanagement inrichten?

download dan de brochure 'Hoe richt ik contractmanagement in?'

Ja, ik ontvang graag de brochure 'Hoe richt ik contractmanagement in?'

vul je naam in en ontvang de brochure

Analyse van contracten

Een goede eerste stap om inzicht en overzicht op de leverancierscontracten te krijgen is om ze te inventariseren. Stel jezelf daarbij de vraag hoe de contracten up-to-date blijven en op welke wijze ze beschikbaar worden gesteld aan de eigen organisatie. Dit contractbeheer is een belangrijke basis voor de verdere groei van contractmanagement.

Niet ieder leverancierscontract heeft voor de organisatie hetzelfde belang en vraagt om evenveel aandacht. Het is zaak om dat goed te analyseren en verder te vertalen naar een logische indeling.

Contractmanagementbeleid

Zonder contractmanagementbeleid kun je ver komen, alleen met een uitgebalanceerd beleid kom je verder. Dit beleid geeft houvast aan iedereen binnen jouw organisatie, zodat duidelijk wordt hoe we gaan werken en welke rollen inkopers, contractmanagers en materiedeskundigen hebben. Daarmee wordt het mogelijk om gericht aan jouw organisatiedoelen te werken.

Regie in contractmanagement

Vele organisaties richten hun pijlen met contractmanagement op het behalen van wat eerder overeengekomen is. Daarmee doen ze zichzelf enorm tekort omdat met vaardig regisseren en onderhandelen er vaak veel meer in zit. Anders naar de mogelijkheden kijken biedt uitkomst. Afscheid nemen van het ‘afrekenen’ en de focus op hoe het nog beter kan wordt de kern van het regisseren binnen contractmanagement.

Contractmanagement tools

Het besturen van contractmanagement is in de praktijk nog niet zo makkelijk en vraagt om een goede organisatie. Het gebruik van de juiste tools en contractbeheersystemen zijn daarbij belangrijk. In de markt zijn er vele beheer-toepassingen voor leverancierscontracten op basis van centraal, decentraal en/of contractbeheer-as-a-service. 

Contractmanagement ècht naar een hoger plan

Contractmanagement ècht naar een hoger plan brengen en samenwerkingsverbanden optimaal smeden dat is wat een volwassen contractmanager wil bereiken. De weg daar naar toe binnen jouw bedrijf is vaak geen quick fix en gelukkig is dat te leren. Wil jij ook, net als vele die jouw voorgingen jouw contractmanagement vakvolwassen uitvoeren download dan voor meer informatie de onderstaande whitepaper.

Foto 136 Volwaardig Contractmanager Website4

Meer weten over Masterclass Volwaardig Contractmanager?

Breng jezelf en het contractmanagement ècht naar een hoger plan!

Ja, ik ontvang graag de brochure Masterclass Volwaardig Contractmanager

vul je naam in en ontvang de brochure

Deze kennis delen?