Covalis

Wat is Contractmanagement? Definitie, doel en betekenis

Wat is contractmanagement? En wat is het doel van contractmanagement en de voordelen van contractmanagement? En wat is het verschil tussen contractbeheer en contractmanagement?

Elk bedrijf heeft leveranciers en ontvangt er (meestal) een factuur van. Aan deze facturering ging een inkoopdeal vooraf, die werd vastgelegd in een contract. Een contract is een document waarin de wederzijdse verplichtingen tussen de partijen staan beschreven. Contractmanagement begint dus al bij de vorming van het contract en dat gebeurt in het inkoopproces. Daar wordt de basis voor goed contractmanagement gelegd. Een belangrijk doel van contractmanagement is dus om afspraken te beheren om partijen bij afwijking daar op te kunnen aanspreken.

Verschil contractbeheer en contractmanagement

Contractbeheer is het beheren van de verplichtingen, contracten en termijnafspraken, zodat goed naleven van het contract mogelijk wordt en de waarde van het contract behouden blijft. Contractmanagement gaat verder dan alleen het beheren en behelst ook alles om het organisatorisch binnen een organisatie in te richten als ook de rollen en het gedrag van de mensen daarin.  

Inkoop en contractmanagement in de praktijk

Als er goed wordt ingekocht ontstaat er waarde. Het kan zijn dat we meer voor minder geld krijgen, het contract kan onze concurrentiepositie verbeteren of we gaan het slimmer doen. Waarde (klant-, bedrijfs of mens) kan dus op vele manieren gecreëerd worden. 

Het inkoopproces heeft het doel om meer waarde uit de leveranciersmarkt te halen. Contractmanagement gaat er in eerste instantie van uit om 'waarde' verlies te voorkomen. Risico management en een goed stakeholder management zijn daarbij essentieel. Daarenboven is het belangrijk om contracten zodanig te regisseren dat er groei in de prestaties ontstaan. Dat kan onder meer door anders te contracteren bijvoorbeeld door prestatie-, resultaat- of waarde-contract af te sluiten. Om het spel goed te spelen is regie in contractmanagement gewenst en daar hoort het bouwen en het maximaal uitnutten van de leveranciersrelatie bij. Daarom wordt contractmanagement vaak in een adem genoemd met leveranciersmanagement en/of leveranciersontwikkeling.

Contractmanagement opleiding

Vele organisatie hebben het nut en de noodzaak van goed contractmanagement onderkend en besluiten om het op de agenda te zetten. Om verder te komen is opleiding belangrijk, want het geeft u kennis en achtergrond over de onderwerpen contractbeheer en contractmanagement. Uit de praktijk blijkt dat invoering en de organisatie van contractmanagement geen kleine opgave is, want u dient inzicht te krijgen in het speelveld en de context waarbinnen contracten lopen. Welke stakeholders zijn er en wat zijn hun belangen bij het contract. En dan nog maar niet te spreken over hoe u grip krijgt op dit geheel en hoe u groei brengt in de resultaten van deze contracten. Dus als u besluit om u te laten opleiden let dan vooral op het organisatorische- en mensdeel van de contractmanagement-opleiding. Laat u daarom voorlichten door een op uw praktijk ingestelde specialist. 

Naar training: Contractmanagement training

Deze kennis delen?