Covalis

Wat is ketensamenwerking?

Ketensamenwerking betekent slim samenwerken met de schakels (bedrijven) binnen de keten (supply en/of demand chain). Deze samenwerking leidt tot meer dan wat individueel haalbaar is. Openheid en vertrouwen vormen de basis van voortdurend leren, continue verbeteren en er gezamenlijk beter van worden. Door ketenprocessen effectief in te richten en de expertise van ketenpartners optimaal in te zetten, valt veel kwaliteit te verbeteren en kosten te verlagen. In het algemeen resulteert  ketensamenwerking met goed ketenmanagement in baanbrekende resultaten die onderscheidend zijn ten opzichte van traditionele inkoop of andere initiatieven.

Waarom ketensamenwerking?

Met ketensamenwerking wordt het mogelijk om meer waarde aan de klant te bieden dan als individuele ketenspeler mogelijk is. Optimale ketensamenwerking stelt de behoefte van de klant centraal, waardoor deze meer ontvangt in termen van sneller, goedkoper, innovatiever en/of duurzamer. Naast dat de klant meer krijgt verbindt hij zich sterker met de keten. Ketenspelers leveren daardoor meer en de mensen ervaren meer waardering omdat ze meer aangesproken worden op hun expertise. Zodat uiteindelijk iedereen wint!

Wanneer is ketensamenwerking interessant?

Ketensamenwerking door het bij elkaar brengen van de ketenspelers is een complex en tijdrovend gebeuren. Zeker als je de rol van ketenregisseur wilt nemen. Dat betekent dat je je vooraf goed moet afvragen, wat de kans van slagen is en of het de investering waard is. Heb je te maken met onvoorspelbare markten en wordt er veel van je marktgerichtheid gevraagd dan heeft ketensamenwerking zijn meerwaarde. Bij voorspelbare markten ligt ketensamenwerking minder voor de hand.

De ketenregiseur is de Maestro

Meer weten over hoe word ik ketenregisseur?

Download de whitepaper 'Hoe word ik ketenregisseur?'

Ja, ik ontvang graag het whitepaper 'Hoe word ik ketenregisseur?'

Vul je naam in en ontvang het whitepaper!

Ketenintegratie

Ketenintegratie, ketensamenwerking en ook supply chain management worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt. Ze hebben in de kern met elkaar gemeen dat het gaat om verbetering van de samenwerking tussen ketenschakels. Dat kunnen schakels zijn binnen een organisatie, een programma of het samenwerken van verschillende zelfstandige organisaties of ketenpartners. Ketenintegratie heeft vaak een betekenis die gericht is op vervlechting of integratie van verschillende schakels en ketensamenwerking richt zich op de gehele keten. 

Samenwerking in de keten vraagt om het anders beleggen van rollen, andere attitudes van de mensen te ontwikkelen en anders omgaan met zekerheden. De rol van ketenregisseur vervullen betekent voldoen aan de nieuwe eisen van leiding geven, het regisseren van ketens, de communicatie en het klantgericht werken. Om dit model vorm te geven is een flinke investering nodig en deze wordt terugverdiend over een veelvoudig van projecten of activiteiten. Daarom is het uitgangspunt bij ketenintegratie of keten samenwerking dat partijen langdurig met elkaar samenwerken. 

Ketensamenwerking zorg, bedrijven en overheid 

Ketensamenwerking is vanuit de logistiek binnen de industrie ontstaan en inmiddels binnen veel branches een actueel thema. Zo ook in de zorg, bij aannemers, infra bedrijven en overheid waarbij zij met hun ketenpartners beter in staat zijn om in te spelen op de vragen van klanten en samenleving. Door beleid, regie, uitvoering & beheer als één keten te laten werken ontstaat flow in het keten proces. En bij flow wordt gedaan waar klanten op zitten te wachten en waarvan zij de waarde inzien en waarderen. Dus voor de klant volkomen logisch en voor de ketenpartners een trigger waarmee zij zich verder kunnen ontwikkelen.  

Ketenpartners

Ketenpartners zijn bedrijven die deel uitmaken van een keten, bijvoorbeeld je leverancier of onderaannemer. Deze bedrijven hebben ieder hun eigen expertise. Hun bijdrage is belangrijk bij het maken van minder fouten, het telkens sneller en tegen lagere integrale kosten uitvoeren en het slimmer doen door gezamenlijk te innoveren.  Daarom is ketensamenwerken meer dan binnen de keten procesgericht werken of procesinnovatie. Ook product- en maatschappelijke innovaties zijn spin offs van ketensamenwerking. Door 'anders' en vooral als keten vanuit de klant naar waarde-creatie te kijken ontstaan mogelijkheden en grensverleggende resultaten. Voor iedereen in de keten voordelig, dus zeker ook voor de ketenpartners. 

Naar: ketenregisseur training

De ketenregiseur is de Maestro

Meer weten over de ketenregisseur training?

in 3-dagen volledig inzicht in jouw rol binnen de ketensamenwerking

Ja, ik ontvang graag de brochure ketenregisseur training

Vul je naam in en ontvang de brochure

Deze kennis delen?

Geïnspireerd raken over ketensamenwerking?

Volg dan een van onze webinars over ketensamenwerking of neem contact met mij op!
Tom