Covalis

Wat is ketensamenwerking?

Ketensamenwerking betekent slim samenwerken met de schakels (bedrijven) binnen de keten (supply en/of demand chain). De samenwerking leidt tot meer dan wat individueel haalbaar is. Openheid en vertrouwen vormen de basis van voortdurend leren, continue verbeteren en er gezamenlijk beter van worden.

Voordelen ketensamenwerking

Ketensamenwerking herbergt veel potentie. Door ketenprocessen effectief in te richten en competenties van leveranciers goed in te zetten, valt veel kwaliteit te verbeteren en kosten te verlagen. In het algemeen blijkt ketensamenwerking baanbrekende resultaten te geven die onderscheidend zijn ten opzichte van traditionele inkoop of andere initiatieven.

Ketensamenwerking woningcorporaties, in de bouw, zorg en overheid 

Ketensamenwerking is vanuit de logistiek binnen de industrie ontstaan en binnen veel branches een actueel thema. Zij realiseren zich dat zij door samen te werken met andere (keten)organisaties beter in staat zijn om in te spelen op de vragen van klanten en samenleving. Door beleid, regie, uitvoering & beheer als één keten te laten werken ontstaat procesgerichtheid, wat resulteert in flow. En bij flow wordt gedaan waar klanten op zitten te wachten en waarvan zij de waarde inzien. Dus voor de klant volkomen logisch en daarmee blijft de keten in stand.  

Alleen ketensamenwerking is meer dan alleen binnen de keten procesgericht  werken of het proces te innoveren. Ook product- en maatschappelijke innovaties zijn spin offs van ketensamenwerking. Door 'anders' en vooral als keten vanuit de klant naar waarde-creatie te kijken ontstaan mogelijkheden  en grensverleggende resultaten. 

Ketenintegratie

Ketensamenwerking of het kunnen werken in ketenintegratie vraagt om het anders beleggen van rollen, andere attitudes van de mensen te ontwikkelen en het anders omgaan met zekerheden. Er worden nieuwe eisen gesteld aan leiding geven, het regisseren van ketens, de communicatie en het klantgericht werken. Vertrouwen en verbinding maken worden belangrijke elementen in het dagelijkse doen. 

Ketenintegratie vraagt het nodige voor de ketenregisseur, maar ook van de overige ketenpartners. Want sterke ketens worden gemaakt als ieder zijn deel neemt om het doel te bereiken.

Meer weten over hoe je ketenregisseur word?

Schrijf je dan in voor het (gratis) webinar:

HOE WORD IK KETENREGISSEUR

Deze kennis delen?

yyy

xxx
Tom