Covalis

Leveringsvoorwaarden trainingen Covalis ketenmanagement

Opdracht en opdrachtbevestiging

Een training kan schriftelijk of per e-mail geboekt worden. Acceptatie wordt per e-mail bevestigd aan de deelnemer. Bij het inschrijven voor een training gaat deelnemer akkoord met de beschrijving van de training zoals deze gedaan in onze brochure of aanbieding tenzij expliciet anders is overeengekomen.

Verschuiving en annulering

Bij een te klein aantal deelnemers is Covalis ketenmanagement gerechtigd de training af te gelasten. Indien de open training vaker wordt gegeven, kan deelnemers de mogelijkheid worden geboden dezelfde training op een later moment bij te wonen.

Annulering door de deelnemer is schriftelijk mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de training. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang de training is 100% van het factuurbedrag verschuldigd. 

Intellectueel eigendom

De auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectueel eigendom op alle door Covalis ketenmanagement verstrekte documentatie en materialen inclusief software zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Covalis ketenmanagement documentatie en materialen of een deel daarvan te verveelvoudigen, openbaar te maken of te bewerken.

Deze kennis delen?