Covalis

Wat is Leveranciersmanagement? En waarom leveranciersmanagement?

Onder leveranciersmanagement verstaan we alle activiteiten gericht op het bouwen van een gezond leveranciersbestand en het verder ontwikkelen van de samenwerkingsrelatie met leveranciers.

Een leveranciersbestand is meer dan een verzameling leveranciers die producten leveren. De ene leverancier is nou eenmaal belangrijker dan de andere en dat vraagt om andere aandacht van de leveranciersmanager. Leveranciersmanagement, ook wel Supplier Relationship Management of SRM genoemd, is de kunst om de juiste leveranciers(basis) te ontwikkelen en het juiste regime te voeren om daarmee maximaal nut te hebben van de samenwerkingsrelatie.

Verschil contract en leveranciersmanagement

Contract- en leveranciersmanagement hebben overeenkomsten en ook verschillen. Beide disciplines hebben te maken met verkrijgen en ontwikkelen van wat je eerder bij de inkoop hebt gecontracteerd. Waarbij het accent bij contractmanagement ligt op de contractdoelen en bij leveranciersmanagement meer op de ontwikkeling van de samenwerking.

Leveranciersmanagement heeft veel te maken met wat de organisatie van haar leverancier nodig heeft en dat is meer dan enkel voldoen aan de afspraak. Het gaat dan om uit de samenwerking te halen wat er in zit op de elementen van verdergaande risico-reductie, een hogere proces effectiviteit, een cultuur van continue verbeteren, innovatie en/of samen waarde creëren.  

Training leveranciersmanagement

Een training leveranciersmanagement helpt je om inzicht te verkrijgen in je leveranciersbestand, het leren kennen van het leveranciers-DNA, de wijze waarop je de leveranciersrelatie aanstuurt en hoe je de samenwerking verder kunt ontwikkelen. Onze leveranciersmanagement training wordt in een workshopachtige setting verzorgd, waarbij de mensen zelf bouwen aan hun kennis. Ongeacht het nu om klassikaal, online, open of om een incompany training gaat. Veel van onze klanten kiezen er voor om deze training te volgen in combinatie als contract-en leveranciersmanagement training.

Shutterstock 632191331

Meer weten over training leveranciersmanagement?

in 3-dagen de kunst van het ontwikkelen van leveranciersrelaties onder de knie

Download dan de brochure training leveranciersmanagement

Vul je naam in en ontvang de brochure!

Leverancier segmentatie

Veel kennis en innovatie komt van leveranciers en deze waarde toevoeging maakt jouw organisatie uniek. De bijdrage waarin verschilt per leverancier, zodat een standaard leveranciersaanpak niet goed werkt. Daarom is een goede leverancier segmentatie van belang, zodat het voor je duidelijk wordt aan wie, waarom en hoe je je kostbare tijd besteed. Zodat je je gestructureerd kunt concentreren op die leveranciers die waarde kritisch voor jouw bedrijf zijn.

Effectief leveranciers contracteren

Uit een onderzoek van de Universiteit van Tennessee blijkt dat vele contractrelaties op den duur verstoort raken door het (wederzijds) niet goed omgaan met de relatie. Bijvoorbeeld een leveranciers wordt binnengehaald als expert en gaandeweg als dienaar behandeld. Andersom wordt na een goed contractbegin door de leverancier een A-team vervangen door een B-team.

Herken je dit? Dan heb je alle reden om terug te gaan naar de ontwerptafel van het contract en vast te stellen voor welk deel partijen hun verantwoordelijk nemen, want klaarblijkelijk sluit het contract onvoldoende aan op de praktijk. Bepaal afspraken over de afspraak zodat men weet wat er gebeurt als het wel of niet wordt behaald. Dat werkt voor partijen als een stok achter de deur en daarvoor gebruiken we de uitgangspunten van Organization Behavior Management.

Hoe manage je een leveranciersrelatie?

Bedrijven hebben geen relatie met bedrijven, het zijn de individuen binnen een organisatie die een relatie hebben met individuen van het andere. Deze mensen maken de relatie.

Het managen van de leveranciersrelatie is meer dan het opzetten van een communicatie structuur tussen de partijen. Dat zien we vaak in de vorm van het organiseren van wie met wie praat. Belangrijker voor een succesvolle contractrelatie is hoe we om gaan met de relatie. En dat vraagt om persoonlijk leiderschap van de leveranciersmanager. Maar ook kennis van het effectief aansturen van relaties en inzicht in waar de motivatieknop zit bij leveranciers. Alles met het doel om het heilige vuur aan te wakkeren en de geest in de fles te houden.

Hoe shape je een performance relatie?

Het managen van een leveranciersrelatie is dus een spel zonder einde. Na een frisse start kan zomaar een kink in de relatie komen of middelmatigheid in presteren. Terwijl er in feite veel meer inzit, vaak zelfs veel meer dan was gecontracteerd.

Een performance relatie opbouwen en daarmee dit potentieel benutten is een gestructureerde methode om transparantie in de prestaties én het gewenste gedrag te krijgen. Meetbaar, want als je het kunt meten kun je het ook managen. 

OBM gedragsverbetering

Meer weten over hoe ik een performance relatie met mijn leverancier shape?

Haal uit je leveranciersrelatie wat er in zit!

Download whitepaper 'Shape performance in je leveranciersrelatie!'

Vul je naam in en ontvang de whitepaper!

Deze kennis delen?