Covalis

Wat is Leveranciersmanagement? Leveranciersmanagement definitie

Onder leveranciersmanagement verstaan we alle activiteiten gericht op het bouwen van een gezond leveranciersbestand en het verder ontwikkelen van de samenwerkingsrelatie met leveranciers.

Een leveranciersbestand is meer dan een verzameling leveranciers die producten leveren. De ene leverancier is nou eenmaal belangrijker dan de andere en dat vraagt om selectieve aandacht van jouw organisatie. Leveranciers management, ook wel Supplier Relationship Management of SRM genoemd, is de kunst om de juiste leveranciers(basis) te ontwikkelen en het juiste regime te voeren om daarmee maximaal nut te hebben van de samenwerkingsrelatie.

Contract- en leveranciersmanagement

Contract- en leveranciersmanagement hebben overeenkomsten en ook verschillen. Beide disciplines hebben te maken met verkrijgen en ontwikkelen van wat je eerder bij de inkoop hebt gecontracteerd. Waarbij het accent bij contractmanagement ligt op de contractdoelen en bij leveranciersmanagement meer op de ontwikkeling van de samenwerking.

Leverancier management heeft veel te maken met wat de organisatie van haar leverancier nodig heeft en dat is meer dan enkel voldoen aan de afspraak. Het gaat dan om uit de samenwerking te halen wat er in zit op de elementen van verdergaande risico-reductie, een hogere proces effectiviteit, een cultuur van continue verbeteren, innovatie en/of samen waarde creëren.  

Waarom training leveranciersmanagement

Een training leveranciersmanagement helpt je om inzicht te verkrijgen in je leveranciersbestand, het leren kennen van het leveranciers-DNA, de wijze waarop je de leveranciersrelatie aanstuurt en hoe je de samenwerking verder kunt ontwikkelen. Onze leveranciersmanagement training wordt in een workshopachtige setting verzorgd, waarbij de mensen zelf bouwen aan hun kennis. Ongeacht het nu om klassikaal, online, open of om een incompany training gaat. Veel van onze klanten kiezen er voor om deze training te volgen in combinatie als contract-en leveranciersmanagement opleiding.

Shutterstock 632191331

Meer weten over training leveranciersmanagement?

in 3-dagen de kunst van het ontwikkelen van leveranciersrelaties onder de knie

Download dan de brochure training leveranciersmanagement

Vul je naam in en ontvang de brochure!

Strategisch leveranciersmanagement start met segmentatie

Veel kennis en innovatie komt van leveranciers en deze waarde toevoeging maakt jouw organisatie uniek. De bijdrage waarin verschilt per leverancier, zodat een standaard leveranciersaanpak niet goed werkt. Daarom is een goede leverancier-segmentatie van belang, zodat het voor je duidelijk wordt aan wie, waarom en hoe je je kostbare tijd besteed. Zodat je je als leveranciersmanager gestructureerd kunt concentreren op die leveranciers die waarde kritisch voor jouw bedrijf zijn.

Leveranciersmanagement betekenis in de praktijk

Uit een onderzoek van de Universiteit van Tennessee blijkt dat vele contractrelaties op den duur verstoort raken door het (wederzijds) niet goed omgaan met de relatie. Het rapport geeft tevens aan dat de output van de leverancier hoofdzakelijk wordt bepaald door de relatiekwaliteit en in veel mindere mate door de 'harde zaken' zoals contracten, programma's van eisen en voorschriften. 

In de inkoop/verkoop-relatie en/of in ketenverband spelen veel zaken die bepalend zijn voor de relatiekwaliteit. Een paar voorbeelden:

  • inkopende organisaties willen de dienst zo goedkoop mogelijk en leveranciers willen maximaal verdienen. Er speelt hier een conflict of interest;
  • leveranciers beloven veel om opdrachten binnen te halen en geven klanten het gevoel dat ze diens behoefte begrijpen. Vaak zonder met zekerheid te weten of ze dit ook daadwerkelijk kunnen nakomen;
  • het is een natuurlijk verschijnsel om risico's en tegenvallers af te wentelen op de ander; 
  • indien een opdracht eenmaal is binnengehaald, neemt de pro-activiteit bij de leverancier af.

Kortom, in commerciele relaties voert het eigen belang nog wel eens de boventoon met alle 'vingerwijzen' van dien. Dat werkt weinig constructief en brengt de ander niet in beweging. De kneep zit hem dus in het beter managen van deze (strategische) relaties.

Leveranciersmanagement implementeren

Leveranciers management is ook het herkennen wat leveranciers in hun genen hebben en hoe je ze kunt involveren en ontwikkelen. De Toyota 4P principes vormen de basis voor leveranciersontwikkeling. Het structureren en faciliteren hiervan vormt een steeds belangrijkere taak voor inkopende organisaties. Ook leveranciers zien nut en noodzaak van de wederkerigheid in feedback. Het vormt een bron van innovatie. Leveranciersontwikkeling zet anderen aan het denken, zodat men in beweging komt.

Hoe manage je een leveranciersrelatie?

Bedrijven hebben geen relatie met bedrijven, het zijn de individuen binnen een organisatie die een relatie hebben met individuen van het andere. Deze mensen maken de relatie, dus ook de relatiekwaliteit. Relatiekwaliteit heeft sterk te maken met vertrouwen, commitment, integriteit, communicatie en voorspelbaar, transparant en concreet handelen. 

Het managen van de leveranciersrelatie is meer dan het opzetten van een communicatie structuur tussen de partijen. Dat zien we vaak in de vorm van het organiseren van wie met wie praat. Belangrijker voor een succesvolle contractrelatie is hoe we om gaan met de relatie. Daarbij spelen hoe we de leveranciersovereenkomst creeren als startpunt voor de samenwerking en de manier van aansturen. En dat vraagt om persoonlijk leiderschap van de leveranciersmanager. Maar ook kennis van het effectief aansturen van relaties en inzicht in waar de motivatieknop zit bij leveranciers. Alles met het doel om het heilige vuur aan te wakkeren en de geest in de fles te houden.

Hoe vorm je een performance relatie?

Het bouwen aan een leveranciersrelatie is dus een spel zonder einde. Na een frisse start kan zomaar een kink in de relatie komen of middelmatigheid in presteren. Terwijl er in feite veel meer inzit, vaak zelfs veel meer dan was gecontracteerd.

Een performance relatie vormen en daarmee het potentieel benutten is een gestructureerde methode om transparantie in de prestaties én het gewenste gedrag te krijgen. Meetbaar, want als je het kunt meten kun je het ook managen. 

OBM gedragsverbetering

Meer weten over hoe ik een performance relatie met mijn leverancier creeer?

Haal uit je leveranciersrelatie wat er in zit!

Download whitepaper 'Creeer performance in je leveranciersrelatie!'

Vul je naam in en ontvang de whitepaper!

Deze kennis delen?