Covalis
Data 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 14 november, 21 november en 28 november 2024
Duur 6 cursusdagen
Locatie Aristo Zalen Utrecht Lunetten
Prijs € 3098,-
Bovenstaand bedrag is exclusief BTW en inclusief syllabus met handouts, lunches en consumpties. Nu inschrijven Download brochure
Foto 220 Cm En Lm Website Tekst

Opleiding contract en leveranciersmanagement

De bijdrage van uw leveranciers aan het succes van uw organisatie wordt steeds belangrijker. Als contract- en relatieverantwoordelijke zorgt u er voor dat er maximaal rendament uit uw leverancier komt. U beseft dat naast het aangaan van het contract, ook de kwaliteit van de relatie en de manier van aansturen het verschil maken.  

In de 6-daagse contract- en leveranciersmanagement opleiding leert u hoe u contractbeheer opzet, hoe u contractmanagement binnen uw organisaties inricht en leveranciers laat groeien in de waardecreatie aan het bedrijf en/of uw keten.

Wat is essentie van Contract en leveranciersmanagement | dag 1

Gedurende de 1ste dag wordt u bewust wat contractmanagement voor u kan betekenen. Aan eind van deze 1ste dag heeft u antwoord op de volgende vragen:

 • Waarom contractmanagement en wat is de essentie ervan ?
 • Hoe krijg ik grip op mijn uitgaven en de contracten ?
 • Wat je gedaan wilt hebben nadat je ingekocht hebt ?
 • Hoe krijg ik mijn risico's inzichtelijk en hoe stel ik leveranciersprestaties veilig ?
 • Wat doe ik in het inkoopproces om later succesvol met contractmanagement te zijn?
 • Hoe krijg ik een professionele organisatorische groei in contractmanagement ?

Regie in contract en leveranciersmanagement | dag 2

Dag 2 staat in het teken van regievoeren binnen de eigen organisatie en uw leveranciersrelatie. Aan het eind van deze 2de dag heeft u antwoord op de volgende vragen:

 • Wat zijn de rollen binnen het inkoop- en contractmanagementproces ?
 • Hoe te komen tot een goede organisatorische inrichting van contractmanagement ?
 • Wie zijn mijn stakeholders ? Wat betekent contractmanagement voor hen en hoe manage ik hun belangen ?
 • Hoe werken leveranciersrelaties ? Wat is voor u de te volgen strategie ?
 • Hoe evalueer ik contracten en laat ik leveranciers beter presteren ?

Hoe op resultaat te contracteren? | dag 3

Dag 3 kent een uitgekiend programma om te werken aan het resultaat/ prestatiegericht maken van uw contracten. Waarbij u antwoord krijgt op de volgende vragen:

 • Hoe ontvang ik blijvend de beste condities en leveranciersprestaties ?
 • Welke vormen van SLA-contracten zijn er ? Wanneer gebruik ik welke vorm ?
 • Hoe richt ik binnen mijn organisatie een kpi-sturing in ?
 • Hoe ontwikkel ik mijn opdrachtgeverschap ?
 • Hoe voer ik het leveranciersgesprek ?

Het programma van de eerste drie dagen is identiek aan de cursus contractmanagement.

Dag 3 t/m 6 staan in het teken van de ontwikkeling van de leveranciersrelatie. Het is daarbij de uitdaging om de juiste expert uit de leveranciersmarkt te halen en/of uw bestaande leveranciers te ontwikkelen in de richting waar uw keten om vraagt.

U leert herkennen wat leveranciers in hun genen hebben en hoe u ze kunt ontwikkelen tot een volwassen ketenpartners. De Toyota 4P management principes vormen de basis voor leveranciers ontwikkeling. Een managementbenadering van echt samenwerken om de 'verborgen waarde' van uw keten in steeds betere resultaten om te zetten. Respect voor elkaar, elkaar uitdagen en helpen tot meer zijn hierbij de speerpunten.

Het structureren en faciliteren van leveranciersontwikkeling wordt een steeds belangrijke taak voor inkopende organisaties. Ook leveranciers zien nut en noodzaak van de wederkerigheid in feedback. Het vormt een bron van innovatie. Immers leveranciersontwikkeling zet anderen aan het denken, zodat men in beweging komt.

Hoe werkt leveranciersmanagement | dag 4

 • Hoe werkt leveranciersmanagement en ontwikkeling
 • Lean principes en Toyota 4P
 • Hoe de verschillende leveranciers te managen?
 • Segementatie in het leveranciersbestand. Waar welk regime te voeren? 
 • Hoe preferred customer te worden? 
 • Ketenontwikkeling en de rol van de leverancier?

Gedrag in leveranciersrelaties | dag 5

 • Wat is OBM gedragsmanagement?
 • Gedragsmanagement binnen de leveranciersrelatie. 
 • Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen? 
 • Wat is mijn aanspreekstijl en wat kan ik daar aan verbeteren? 
 • Waarmee kan ik het juiste gedrag bekrachtigen? 
 • Hoe gedragsverbetering leidt tot (meetbaar) resultaat?

Ontwikkeling en kwaliteit van de leveranciersrelatie | dag 6

 • Hoe krijg ik inzicht in (de genen) van een leverancier?
 • Hoe werkt samenwerken? wat is het fundament voor een goede samenwerking?
 • Het shapen van een goede leveranciersrelatie. Wat is een effectieve grondhouding van de leverancierscoach?
 • Hoe leveranciers te bewegen? Hoe ze in de ontwikkeling te krijgen?
 • Hoe te communiceren? De kracht van taal, interventies en hoe te overtuigen?
 • "In het resultaat van de leverancier zie je het effect van je eigen aansturing!".

Het programma van de laatste drie dagen is identiek aan de cursus leveranciersmanagement en ontwikkeling.

Voor wie is cursus contract en leveranciersmanagement bestemd?

Medewerkers en (contract- & service) managers binnen facilitair, huisvesting, ICT of inkoop vanuit de zorg, de (lokale) overheden, industrie en overige dienst- verlening.  Deelnemers komen onder meer vanuit de zorg, de (lokale) overheden, industrie of dienstverlening. Het gemiddelde werk- en denkniveau is HBO.

Werkvormen

De leergang wordt gegeven in een actieve workshop-achtige setting. Er worden vele voorbeelden uit de eigen praktijk ingebracht, zodat tijdens de cursus de eigen kansen al in beeld komen.

Referenties:

CM-en-LM-referenties-najaar-2019.png#asset:7746

Lestijden 

De cursusdagen starten om 9:00 uur (ontvangst met koffie en thee vanaf 8:30 uur) en duurt tot 17:00 uur.

Certificaat

Na afloop van deze leergang ontvangt u een certificaat van deelname.

Contract-en-leveranciersmanagement-certificaat-van-deelname.jpg#asset:2438


Vakdocent en praktijkexpert

De leergang contract- en leveranciersmanagement wordt verzorgd door Tom van de Ven. 

Leveringsvoorwaarden training

Training delen?

Inschrijven

Contract en Leveranciersmanagement opleiding

Data 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 14 november, 21 november en 28 november 2024
Duur 6 cursusdagen
Locatie Aristo Zalen Utrecht Lunetten
Prijs € 3098,-
Bovenstaand bedrag is exclusief BTW en inclusief syllabus met handouts, lunches en consumpties.