Covalis

In steeds meer bedrijven komt de functie van leveranciersmanager voor. Met het doel om de relatie tussen het bedrijf en de leverancier te managen. 

Leveranciersmanagers bepalen inhoudelijk wat de juiste relatie voor hun belangrijke leveranciers moet zijn en hoe ze dat kunnen realiseren. Zij houden zich bezig met de vraag of we de juiste relaties met de juiste leveranciers hebben en hoe we die kunnen optimaliseren. Het is de kunst van de leveranciersmanager om alle samenwerkingsrelaties en interfaces tussen de partijen te overzien en voortdurend te werken aan de meest vlotte samenwerking.

relatie management

Een veelvoorkomend misverstand is dat wordt gedacht dat een leveranciersmanager de leveranciers managed en ze 'in toom houdt'. Dat is vrij opmerkelijk want leveranciers zijn niet te managen! Namelijk bedrijven hebben geen relaties met bedrijven; het zijn de individuele mensen binnen het bedrijf die relaties hebben met mensen van het andere bedrijf. In de basis wordt namelijk een leveranciersrelatie 'gemaakt' door de relaties die de individuen hebben. Want organisaties kopen of leveren niet, het zijn de mensen die het doen! 

Leveranciersmanagement gaat over het voorspelbaar maken van het uitvoeringsproces bij de leverancier en dat in het eigen voordeel te laten werken. Dus het gaat veel over het shapen van de relatie en de sociale interactie tussen de mensen van de bedrijven. Want het nivo van hun sociale interactie bepaalt de kwaliteit van de relatie.

In de huidige conjunctuur hebben we te maken met vele onzekerheden, schaarstes en geopolitieke crises. Dat betekent voor de leveranciersmanager denken vanuit andere paradigma's dan voorheen. Bijvoorbeeld hoe managen wij onze inkooprelatie zodanig dat wij de 'favoriete klant' of de 'customer-of-choice' worden. 

Een goede leveranciersmanager heeft oog voor de relatie, werkt aan vertrouwen, communiceert veelvuldig en bouwt aan een goede band. Als relatiemanager weet men dat in een leveranciersovereenkomst te duiden en te handelen naar wat de samenwerking echt nodig heeft!

Deze kennis delen?