Covalis

Contractmanagement definitie

'Walk, walk your talk en learn'. Dat is het principe achter Contractmanagement. Dus contracteer eerst wat wil je wilt hebben, evalueer of je dat realiseert en op welke wijze je daar als contractpartners van kunt leren om er nog beter van te worden. 

Contractmanagement in de praktijk

Het implementeren van contractmanagement in de praktijk blijkt nog niet zo makkelijk. Initiatieven doven uit door het ontbreken van een visie op contractmanagement en/of het niet goed inzetten van middelen. Daarom hebben wij voor jou de whitepaper 'Hoe richt ik contractmanagement in?' ontwikkeld met alle informatie over de implementatie van contractmanagement.

Foto 307 Hoe Richt Ik Cm In

Meer weten over de implementatie van contractmanagement?

Download dan de whitepaper: 'Hoe richt ik contractmanagement in?'

Ja, ik ontvang graag de whitepaper: 'Hoe richt ik contractmanagement in?'

Vul jouw naam in en ontvang de whitepaper!

Waar beginnen met contractmanagement?

Vaak wordt de implementatie van contractmanagement vanuit inkoop gestart. Logisch want zij brengen de contracten voort en creeren daarmee veel waarde voor het bedrijf. Alleen is inkoop en het vormen van contracten een ander ‘spel’ dan regie voeren op het behalen van de gewenste resultaten of vorm geven aan het samenwerken. Daarom is het organiseren van een goed samenspel tussen inkoop en contractmanagement essentieel zodat deze vakgebieden elkaar goed aanvullen!

Visie op contractmanagement

Het is raadzaam om jezelf de vraag te stellen waarom we contractmanagement willen gaan invoeren en wat we daarmee willen bereiken. Door deze antwoorden te versleutelen in een contractmanagementbeleid geef je houvast aan je mensen in je organisatie. Mensen weten daarmee waar de organisatie naar toe wil en of je in de uitvoering goed zit.    

Contractmanagementproces

Een contract is het resultaat van een inkoopproces en het overdrachtsmoment is
het moment van het zetten van de handtekening. Dan begint de contractperiode en het contractmanagementproces. Zorg ervoor dat dan het contract de juiste afspraken en handvatten bevat om het contract te kunnen besturen en uiteindelijk te kunnen beëindigen.

Bij de implementatie is het belangrijk om de processen in kaart te brengen, de rollen te benoemen en te bepalen hoe contracten up-to-date blijven. Organiseer hoe contracten vanuit het inkoopproces worden gevormd, hoe monitoren we de contracten, hoe evalueren we ze en welke acties worden ondernomen om blijvend de contractdoelen te behalen.

Wat doet een contract manager?

De contract manager is de spin in het web van een groot aantal interne- en externe relaties. Deze stakeholders, interne contractgebruikers en leveranciers, moeten vertrouwen hebben in de contract manager. Goed informeren en een goede relatie opbouwen bepalen het succes van de contract manager. Grip krijgen op de contractdoelen, kosten en risico’s en te groeien naar maximale waarde toevoeging voor jouw organisatie. Dat is het werk van de contract manager! Om deze rol goed te kunnen vervullen behoort de contract manager goed te regisseren en onderhandelen. En moet men door de organisatie in staat worden gesteld om het contractwerk goed te kunnen doen. Hij moet voldoende mandaat hebben en een positie dat contractmanagement voldoende tijd en aandacht op de organisatieagenda krijgt. 

Ontwerp, bouwen en veranderen aan contractmanagement

Het implementeren van contractmanagement betekent vaak anders gaan werken dan we altijd al deden. En dat betekent een veranderingsproces en dat kan weerstand oproepen. Het is daarom van belang om mensen te betrekken bij het ontwerp van contractmanagement. Daarmee worden ze betrokken bij de uitdaging en worden de plannen vanuit het oogpunt van de stakeholder zinvoller.

Regisseren van contracten en relaties

Vele organisaties richten hun pijlen met contractmanagement op het behalen van wat eerder overeengekomen is. Daarmee doen ze zichzelf enorm tekort omdat er vaak veel meer in zit. Anders naar de mogelijkheden kijken biedt uitkomst. Afscheid nemen van het ‘afrekenen’ en focus op hoe het nog beter kan, wordt de kern van het regisseren binnen contractmanagement.

Het professioneel organiseren van contractmanagement is voor vele organisaties een grote opgave, waarbij men vaak niet weet waar men moet beginnen. Als u dit herkent overweeg dan om u daarbij te laten ondersteunen door een op uw praktijk ingestelde specialist of het volgen van een contractmanagement opleiding. Wij staan graag voor u klaar.

 Naar: Leergang doelmatig contractmanagement

Deze kennis delen?