Covalis

Hoe zet ik contractmanagement op?

Met contractmanagement wil je gedaan krijgen wat je hebt ingekocht en de kansen gebruiken die leveranciers jouw organisatie bieden. Het opzetten van professioneel contractmanagement blijkt in de praktijk voor vele organisatie nog niet zo makkelijk. Daarom hebben wij voor u een aantal belangrijke zaken op een rij gezet

Visie op contractmanagement

In de praktijk zien wij vele initiatieven mislukken door het ontbreken van een visie op contractmanagement. Het is raadzaam om jezelf de vraag te stellen waarom we contractmanagement willen gaan invoeren en wat we daarmee willen bereiken?

Analyse van contracten

Een goede eerste stap om inzicht en overzicht op de leverancierscontracten te krijgen is om ze te inventariseren. Stel jezelf daarbij de vraag hoe de contracten up-to-date blijven en op welke wijze ze beschikbaar worden gesteld aan de eigen organisatie. Dit contractbeheer is een belangrijke basis voor de verdere groei van contractmanagement.

Niet ieder leverancierscontract heeft voor de organisatie hetzelfde belang en vraagt om evenveel aandacht. Het is zaak om dat goed te analyseren en verder te vertalen naar een logische indeling. 

Contractmanagementbeleid

Zonder contractmanagementbeleid kun je ver komen, alleen met een uitgebalanceerd beleid kom je verder. Het geeft houvast aan iedereen binnen jouw organisatie, zodat duidelijk wordt hoe we gaan werken en welke rollen inkopers, contractmanagers en materiedeskundigen hebben. Daarmee wordt het mogelijk om gericht aan jouw organisatiedoelen te werken.

Ontwerp, bouwen en veranderen aan contractmanagement

Het implementeren van contractmanagement betekent vaak anders gaan werken dan we altijd al deden. En dat kan weerstand oproepen. Het is daarom van belang om mensen te betrekken bij het ontwerp van contractmanagement. Daarmee worden ze betrokken bij de uitdaging en worden de plannen vanuit het oogpunt van de stakeholder zinvoller.

Regisseren van contracten en relaties

Vele organisaties richten hun pijlen met contractmanagement op het behalen van wat eerder overeengekomen is. Daarmee doen ze zichzelf enorm tekort omdat er vaak veel meer in zit.

Anders naar de mogelijkheden kijken biedt uitkomst. Afscheid nemen van het ‘afrekenen’ en focus op hoe het nog beter kan, wordt de kern van het regisseren binnen contractmanagement. 

Het professioneel organiseren van contractmanagement is voor vele organisaties een grote opgave, waarbij men vaak niet weet waar men moet beginnen. Als u dit herkent overweeg dan om u daarbij te laten ondersteunen door een op uw praktijk ingestelde specialist of het volgen van een contractmanagement opleiding. Wij staan graag voor u klaar.

Naar: Contract en leveranciersmanagement

Deze kennis delen?