Covalis

Inkoopscan

Door middel van een inkoopscan ontvangen opdrachtgevers een haarscherp beeld van hun bestaande uitgiften. Productgroepen, crediteuren en het aantal facturen per crediteur en productgroep worden nader geanalyseerd. De inkoopscan bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek.

Kwalitatief onderzoek

Het kwalitatieve onderzoek heeft betrekking op de inrichting van de inkoop- en inkoopondersteunende processen. Aan de hand van de uitkomsten wordt bepaald waar er organisatorische verbeteringen binnen de inkoopfunctie mogelijk zijn. 

Kwantitatief onderzoek

Bij het kwantitatieve onderzoek wordt het totale inkoopvolume geanalyseerd vanuit de benadering alles waar een factuur tegenover staat is inkoop. Het resultaat geeft een helder beeld van de verschillende inkooppakketten, crediteuren, contracten, kansen en risico’s. 

Interviews

Interviews zijn belangrijk voor een succesvolle analyse. Daarom interviewen wij sleutelpersonen binnen de inkoopfunctie om belangrijke informatie op te halen en onze bevindingen te toetsen.

Resultaat

Het resultaat van onze inkoopscan is een helder beeld van uw huidige inkoopsituatie. 

Deze kennis delen?