Covalis

Door middel van een inkoopscan ontvangen opdrachtgevers een haarscherp beeld van hun bestaande uitgiften. Productgroepen, crediteuren en het aantal facturen per crediteur en productgroep worden nader geanalyseerd. De inkoopscan bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek.

Kwalitatief onderzoek

Het kwalitatieve onderzoek heeft betrekking op de inrichting van de inkoop- en inkoopondersteunende processen. Aan de hand van de uitkomsten wordt bepaald waar er organisatorische verbeteringen binnen de inkoopfunctie mogelijk zijn. 

Kwantitatief onderzoek

Bij het kwantitatieve onderzoek wordt het totale inkoopvolume geanalyseerd vanuit de benadering alles waar een factuur tegenover staat is inkoop. Het resultaat geeft een helder beeld van de verschillende inkooppakketten, crediteuren, contracten, kansen en risico’s. 

Interviews

Interviews zijn belangrijk voor een succesvolle analyse. Daarom interviewen wij sleutelpersonen binnen de inkoopfunctie om belangrijke informatie op te halen en onze bevindingen te toetsen. 

Inkoop en contractmanagement

Pak je de inkoop aan, vergeet dan niet het contractmanagement! De focus van inkoop is vaak gericht op het vinden van de toegevoegde waarde en in mindere mate op het daadwerkelijk binnenhalen en realiseren ervan. Heel begrijpelijk want inkoop is anders dan contractmanagement, alleen zijn ze wel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus een goede inkoopscan met inschatting van het waarde-potentieel kan niet zonder een goede analyse of het bedrijf in staat is om dit potentieel blijvend binnen te houden. 

Mensenwerk

Inkoop is mensenwerk. Wilt u uw inkoopfunctie ontwikkelen dan verandert het pas als de mensen het anders gaan doen. Belangrijk om te beseffen is dat er geen standaard toverformule bestaat voor het ontwikkelen van mensen en ketens. Iedere inkoopuitdaging is uniek en de behoefte aan ontwikkeling per mens verschillend. Uw ontwikkelgang kan daarom alleen succesvol zijn als wij u eerst leren begrijpen om daarna begrepen te worden.

Resultaat

Het resultaat van onze inkoopscan is een helder beeld van uw huidige inkoopsituatie. En ook een goed programma om de kloof tussen waar u nu staat en waar u met uw inkoopuitdaging naar toe wilt, te kunnen nemen. Geinteresseerd? Kijk dan op: Ontwikkelgang.

Deze kennis delen?