Covalis

Praktisch iedere organisatie heeft te maken met veranderingen. Denk als contractmanager maar eens aan het veranderen van je leverancier of het invoeren van contractmanagement binnen jouw organisatie. Veranderen is dus heel normaal. Alleen leveren vele veranderingsprocessen niet het gewenste 'droombeeld' op of leiden tot frustratie en wantrouwen.

Veranderingsproces

Daar waar mensen zijn, bestaan culturele erfenissen! Zo ook bij iedere contractrelatie of de wijze waarop we zijn georganiseerd. Het bepaalt vaak hoe we acteren en ook hoe we veranderingen in gang zetten. We grijpen dan al gauw naar 'meer van hetzelfde' om de verandering te realiseren. Met als gevolg dat het 'droombeeld' vanuit het plan weinig kans van slagen heeft.

Bij veranderen bestaat er namelijk een spanningsveld tussen het 'droombeeld' van het plan en de huidige situatie. En deze kloof moet binnen de veranderingsprocessen overbrugd worden. En daar gaat het vaak mis door inzet van 'meer van hetzelfde'. Bijvoorbeeld inkoop 'doet' contractmanagement waardoor de stakeholders de verantwoordelijkheid aan de stafafdeling inkoop delegeren of we gaan driftig alle processtapjes beschrijven in de hoop dat we daarmee een beheerste situatie krijgen.  

Begeleiden veranderingsproces

Mensen willen graag ergens bij horen. Zij verbinden zich met plannen als ze keuzes kunnen maken, invloed kunnen uitoefenen en/of ze betrokken zijn om hun toekomst mede de definieren. Bij veranderingen is het dus van belang dat mensen zich betrokken en mede-eigenaar van het plan voelen. Eigenaarschap ontwikkelen bij mensen is een complex fenomeen, maar goed te organiseren. Bijvoorbeeld door bij stakeholders de gemeenschapszin voor het contractmanagement-beleid te vergroten door ze een bijdrage te laten leveren in het ontwerp ervan. Daarnaast moet de verandering voldoende diepgang en betrekking hebben op de werkelijkheid. Hoe vaak komt het wel niet voor dat formele kpi's vanuit het contract door de stakeholders niet worden omarmd. Vaak om de doodeenvoudige reden dat er niet wordt nagedacht wat stakeholders nou echt motiveert en welke doelen en welk gedrag er voor hen toe doen.

Werkvormen veranderingsproces

Jouw organisatie, jouw mensen en jouw veranderingen zijn uniek! Daarom hebben wij vele werkvormen voor de veranderingsprocessen binnen contract- en leveranciersmanagement ontwikkeld. We leveren maatwerk om te bereiken wat jouw organisatie nodig heeft. 

Vele managers vrezen - bij het inhuren van veranderingsprocessen - dat ze de greep op het proces kwijtraken. Deze vrees is vaak terecht omdat vrijblijvendheid en een uitkomst die managers niet wilt horen op de loer liggen. Daarom is naast eigenaarschap en diepgang het ook belangrijk dat er een werkvorm wordt gekozen waarbij het management de handen aan het stuur heeft en grip heeft op de transformatie. Te vaak zien wij dat als een contractmanagementbeleid eenmaal is geformuleerd, het lijkt als managers hun stuur kwijt zijn en de veranderingen als vanzelf gerealiseerd worden. Ingrijpende veranderingen zoals het overschakelen naar een andere (belangrijke) leverancier of de organisatiebrede implementatie van contractmanagement kan alleen bereikt worden via een doorbraak. En dat vraagt om een geraffineerd achterliggend management concept.


Deze kennis delen?