Covalis
Data 15 november
Duur Start 13.30 tot 15.30 uur
Locatie Aristo Zalen Utrecht Lunetten
Prijs 0,-
Bovenstaand bedrag is exclusief BTW en inclusief syllabus met handouts, lunches en consumpties. Nu inschrijven Download brochure
Foto 401 Verduurzaming Kan Niet Zonder Ketensamenwerking

Ontwerp duurzaam contract- en leveranciersmanagement

Binnen ons economisch systeem van overvloed is een tendens gaande van lineair denken (take-make-use-waste) naar een circulaire economie. Deze omslag naar economische optimalisatie binnen ecologische en sociale grenzen stelt andere eisen aan uw leveranciers samenwerking. 

Stelt u zich als eigenaar van de keten wel eens de vraag hoe u een toekomst bestendig businessmodel creert en een duurzame keten ontwerpt? Herkent u ook dat het nog niet zo makkelijk is om in andere business modellen te denken. Laat staan dat u het effect daarvan op uw bedrijfsketen kunt inschatten. U zou dat wel willen, alleen u weet nog niet hoe. 

Inspiratiemiddag 

In een middag volledig op de hoogte van alle initatieven die u als ketenprofessional gaan raken. Vergroot inzicht in uw eigen businessmodel en ontwerp hoe u de aanpassing kunt maken. Wees volledig voorbereid op de marktbehoefte die verduurzamen aan u en uw bedrijf stelt.

Inhoud middag 

  • Ketenanalyse aan de hand van de Life Cycle Analyse
  • Ontwikkelen Canvas business model voor duurzame ketens.

Werkvormen

Deze middag gaan we samen het effect van verduurzamen op uw business- en ketenmodel aan de orde brengen. Dat gebeurt in een actieve workshopachtige setting.

Trainers

Reinier de Nooij is zelfstandig organisatie adviseur met specialisme Duurzaamheid en circulariteit. Tom van de Ven heeft veel ervaring met business modelling en ketenmanagement.


Training delen?

Inschrijven

Inspiratiesessie - Boost duurzaamheid in je leveranciers samenwerking

Data 15 november
Duur Start 13.30 tot 15.30 uur
Locatie Aristo Zalen Utrecht Lunetten
Prijs 0,-
Bovenstaand bedrag is exclusief BTW en inclusief syllabus met handouts, lunches en consumpties.