Covalis
Foto 231 Ketensamenwerking In De Ict Hot topic
8 november 2018

Ketensamenwerking is er altijd al geweest, alleen zijn we ons daar niet altijd van bewust. Zeker niet in de ICT, waar de keten niet altijd zichtbaar is. Wel is er een toenemende belangstelling voor ketenmanagement in de ICT, maar het toepassen in de praktijk blijkt nog niet zo eenvoudig. Wat is je ontwikkelgang als ketenregisseur in een cultuur waar je wilt loskomen van de inhoud en je meer voor je klant wilt betekenen?

ICT is altijd in ontwikkeling. Enerzijds is er de drang van leveranciersmarkten om zich voortdurend te onderscheiden en nieuwe dingen te brengen. Anderzijds spelen de wisselende behoeften van je  interne klanten een rol. Ga er maar aan staan om met je ICT-team daar op een goede wijze op te reageren. Met ketensamenwerking creëer je een vorm van samenwerken die dat wel mogelijk maakt. Het laat leveranciers meewerken in de richting die je klanten wensen. En hoe werkt dat dan? En wat is nodig om ingesleten patronen te doorbreken en een cultuur van ketensamenwerking te bevorderen? In dit artikel beschrijven we vier belangrijke tips die je verder helpen.

1. Hoe ziet je eigen ICT-keten er uit?

Je kent ze vast wel. Die abstracte plaatjes van allerlei applicaties en services op één A4-tje. Als inhoudsdeskundige is het klip-en-klaar en heb je inzicht en overzicht in de verschillende functies. Alleen heb je dan ook het overzicht met welke leveranciersrelaties je dan allemaal te maken hebt. In de praktijk wordt deze afhankelijkheid maar al te pijnlijk duidelijk als er problemen zijn. Een goede exercitie is om jouw ICT-keten eens te visualiseren en dan te beoordelen of je daarmee de doelen van dat ketenproces bereikt? Doe het maar eens want het levert je veel inzicht op.

2. Breng je ICT-keten bij elkaar?

Elke ketenpartner is een schakel en de sterkte van uw ICT-keten wordt bepaald door de zwakste schakels. Maar ook dominante schakels zijn essentieel omdat zij relatief meer macht hebben. Vele organisaties hebben hier geen zicht op, laat staan dat leveranciers dat weten. Laatst was ik bij een klant die zijn ICT-leveranciers, die direct betrokken waren bij het primaire bedrijfsproces, had uitgenodigd. Uit alle windrichtingen waren ze gekomen.  De opkomst was dan ook bijzonder goed te noemen. De gastheer besloot om een uitgebreide voorstellingsronde te doen. Daarna mocht iedereen aangeven wat zijn bijdrage was voor deze keten en wat het effect was voor de eindklant bij falen. Opmerkelijk was dat eigenlijk niemand op deze vraag was voorbereid en falen meestal aan andere schakels lag.

3. Geen stok om mee te slaan

“Deden we het in deze keten dan zo slecht?” was een logische vraag van een actieve leverancier. “Nee, beslist niet. ” zei mijn relatie ad rem. “Echter, als iedereen alleen met zijn eigen stukje bezig blijft verdampt de concurrentie positie van onze keten. En willen we dat laten gebeuren..?” Het werd akelig stil in de zaal…

De laatste decennia heeft inkoop een dominante positie gekregen en dat heeft het vertrouwen bij leveranciers niet altijd verbeterd. Ketenmanagement wordt bij leveranciers niet altijd omarmd en men ervaart het te vaak als een andere stok waarmee geslagen wordt. Als ketenregisseur heb je de belangrijke taak om te sturen op ketendoelen en aan te geven wat de voordelen voor de individuele ketenpartners zijn. En hoe concreter je daar in slaagt, hoe meer vertrouwen er bij de mensen ontstaat.

4. Hoe stuur je eigenlijk aan?

Het aansturen van leveranciersketens blijkt in de praktijk nog niet zo makkelijk. We hebben veel oog voor wat niet goed gaat en houden ons vaak bezig met de schuldvraag. De praktijk leert dat dit verre van effectief is en het de relatiekwaliteit met de leverancier schaadt. Daar valt nog veel te verbeteren.      

Het kan lastig zijn om je traditionele manier van aansturen los te laten, want je weet wel wat je hebt, maar niet wat je krijgt. We hebben vaak de neiging om van de plek der moeite weg te lopen, maar je moet er juist naartoe. Ga het maar aan, want het is de moeite waard. Want professioneel aansturen van ketens gaat je veel opleveren en is zeer goed te ontwikkelen.

Wil je je ICT-keten versterken en groeien in je rol als regisseur van je leveranciersketen? Bekijk dan onze training Ketenregisseur!

Artikel delen?