Covalis
Foto 240 Hard Sturen Op Het Contract
6 januari 2020

Nogal wat contractmanagers sturen hard op hun contract. Niet zo gek, want daar zijn ze voor aangesteld. Toch is dit niet zonder gevaren als je alle contracten over één kam scheert. Zo kunnen waardevolle relaties worden verziekt en kan het leiden tot onnodige problemen met bijvoorbeeld projectmedewerkers uit de eigen organisatie.

Slim contracten managen

Slim contracten managen vraagt veel van het vakmanschap van de contractmanager. Ten eerste moet hij het contractbeheer op orde hebben. Monitoren en bijsturen van de gewenste leveranciersprestaties wordt daarmee mogelijk. Goed bedoelde prestatiemanagement systemen zijn vaak complex en kenmerken zich aan een overkill aan indicatoren. De focus ontbreekt en het valt niet bij te benen waar allemaal aan voldaan moet worden. Met als gevolg dat in de waan van de dag er dus eigenlijk niet zo veel gebeurt.

Goede contractmanagers scheren niet alle contracten over één kam. Zij hebben inzicht in het belang van het contract en weten exact waar ze hun tijd aan besteden. Namelijk vingers op zere plekken leggen, (hard) aansturen op prestaties en goed weten hoe ze met de relatie moeten omgaan.    

Contractvoorwaarden

Contracten worden vaak opgesteld vanuit standaardvoorwaarden. Daardoor zijn ze makkelijk op te maken. Geen probleem zou je zeggen. Alleen bij kritische of strategische leveranciers is een goed contract een kwestie van maatwerk. Daar wil je business wat extra’s! 

En daar gaat het vaak mis. Vele contractvoorwaarden worden opgesteld door de inkopende partijen met factoren waarop de leverancier te weinig invloed heeft. Of sterker nog, ze bevatten perverse prikkels en zetten helemaal niet aan tot beter gedrag. Hard sturen heeft dan geen enkele zin en schaadt alleen maar de relatie.

Stakeholders

Inkoop en contractmanagers richten zich vaak strikt op de contractvoorwaarden, terwijl interne stakeholders alleen maar geïnteresseerd zijn in de resultaten en de organisatiedoelen. Dat levert dan een mismatch op. Met het gevolg dat de aandacht van de business in de tijd verslapt of nog erger zij  contractmanagement links laat liggen. Contractmanagers die hun vak verstaan kennen het speelveld van de contractgebruikers en weten hen goed mee te nemen.  

Hard sturen op het contract

Goede contractmanagers weten de krenten uit de pap te halen. Ze weten waar ze hun tijd aan besteden en hebben oog voor wat de bedoeling is. Heel gericht de relatie aansturen én de boodschap effectief in het leveranciersgesprek laten vallen, dat zijn diens kwaliteiten.  En dat mag je best hard sturen op het contract noemen, want daarmee wordt wel bereikt wat de bedoeling is van contractmanagement…!

Naar: Training Contractmanagement                 Naar: Contract- en leveranciersmanagement opleiding

Artikel delen?