Covalis

Waarom onze workshops wel werken

Uw organisatie voelt in deze turbulente tijd de toenemende druk van concurrentie en kosten. Uw klant wil steeds meer en dat vraagt veel van het samenwerkingsvermogen van u, uw mensen en uw ketens. U merkt dat u in het reguliere overleg te vaak blijft hangen in strijdige belangen en dat deze u geen werkbare oplossingen bieden. En dat kan anders....

Covalis heeft een unieke mix ontwikkeld voor de ketenregisseur van morgen. Een totaal pakket waar inhoud en vaardigheden samenkomen. Wij onderscheiden ons door ontwikkelingen en visies te vertalen naar daadwerkelijk gedrag, waardoor mensen gaan bewegen. Want organisaties of een ketensamenwerking verandert pas als de mensen iets anders gaan doen.

Mensen leren het beste door te doen. Daarom kiezen vele klanten van ons voor een workshop. In een workshop bouwen mensen zelf aan hun kennis, de doelen, een product, een projectplan of het uit de weg werken van een probleem. Met als gevolg dat leren-en-werken hand in hand gaan. Goed voor de samenwerking, het gebruik van het creatief vermogen van de groep en vooral het draagvlak van de plannen.

Wij zien nog al te vaak dat opdrachtgevers workshops willen gebruiken, omdat het trendy is. Deelnemers prikken daar snel doorheen. Belangrijk is een goede voorbereiding om vooraf te weten wat er echt speelt en wat er nodig is. Daarnaast moeten organisaties bereid zijn om de uitkomsten serieus te nemen. Niks is zo frustrerend als de organisatie niets met de uitkomsten van de workshop doet. Slecht voor de ontspannenheid en het vertrouwen van de mensen! En laat dat nou net de belangrijkste succesfactoren zijn voor een workshop die werkt...! 

Deze kennis delen?