Covalis

Hoe werkt OBM of gedragsmanagement?

OBM is een beproefde methodiek om het gedrag van mensen te managen. In de kern bestaat het uit meten, feedback en positieve bekrachtiging. Het maakt gedrag meetbaar en sluit daarom prima aan bij andere verbeterprogramma’s zoals Lean, six sigma en ITIL.

Om met OBM te beginnen is het belangrijk om een project te kiezen waar jouw organisatie last van heeft. Dat helpt, want als je er pijn van ervaart wil je er graag van af. 

Doorloop dan de volgende stappen:

Specificeren:  Maak vervolgens concreet, meetbaar en inzichtelijk wat het op zou leveren als je het verbetert. Wat is het gewenste resultaat en welk gewenst gedrag hoort daarbij? Dit is je stip op de horizon waar je je op gaat richten.

Meten: Waar staan we nu? Doe de nulmeting met je team, afdeling, keten, liefst door simpel te turven hoe vaak iets voorkomt.

ABC-analyse: Inventariseer welke Antecedenten (A) voorafgaan aan het gewenste gedrag (B) en welke gebeurtenissen/consequenties (C) volgen op dat gedrag. En analyseer of door de  consequentie het gedrag toe- of afneemt aan de hand van het onderstaande.

OBM basisprincipes

De beste manier om het gewenste gedrag te krijgen is door sociaal te belonen met waarderen en erkennen. Oprechte en welgemeende erkenning ontvangen, direct volgend op het gewenste gedrag is nog steeds een zeer krachtige consequentie. Goedkoop en voor iedere manager altijd bij de hand..!

Feedback: Deel de resultaten met je medewerkers en presenteer deze in een makkelijk leesbare grafiek.

Doelen stellen: Stel haalbare doelen en bereik ze! En streef steeds hogere doelen na tot je de stip op de horizon gehaald heb.

Belonen: Prijs elke vooruitgang in de richting van het gewenste resultaat en ontwikkel een gedegen beloningsstructuur

Naar: Wat is OBM?            Naar: Waarom het met OBM wel verandert?

Deze kennis delen?